Błędne oznakowanie to największy zarzut wobec artykułów dla majsterkowiczów, które skontrolowała w...
Karol Kozłowski
03.03.2016
Budownictwo
31 marca 2016 r. upływa termin składania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska rocznej...
03.03.2016
Środowisko
Zgodnie ze stanowiskiem MIB, art. 29 ust. 1 pkt 27 pr. bud. odnosi się do sytuacji, gdy w ramach...
03.03.2016
Budownictwo
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w...
Michał Bursztynowicz
03.03.2016
Budownictwo
Dopuszczalna jest sytuacja, w której określony obiekt stanowi jednocześnie urządzenie wodne i...
Sara Oziemska
03.03.2016
Budownictwo
3 marca, w dniu podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami...
Inny
03.03.2016
Środowisko
W tym przypadku należy brać pod uwagę odległości pomiędzy wjazdem do garażu, a najbliższymi oknami...
Jakub Mazurkiewicz
03.03.2016
Budownictwo
Budowa nowych i poprawa stanu istniejących dróg, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego...
Inny
03.03.2016
Budownictwo
Szwajcarska elektrownia atomowa w Muehlebergu (kanton Berno) będzie wyłączona ostatecznie 20...
PAP
03.03.2016
Środowisko
W przypadku uchwalenia programu ochrony powietrza dla danej strefy ze względu na przekroczenie...
Marek Gall
03.03.2016
Środowisko
KE przedstawiła w środę pierwszą unijną ocenę paryskiego porozumienia klimatycznego, wskazując,...
PAP
03.03.2016
Środowisko
Zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w cennej...
PAP
03.03.2016
Środowisko
Znaczny ubytek lasów na Madagaskarze, do którego doszło tysiąc lat temu, nie został wywołany...
PAP
03.03.2016
Środowisko
Strażnicy leśni z Nadleśnictwa Łomża (RDLP w Białymstoku) zatrzymali mężczyznę, który zastawiał...
Inny
03.03.2016
Środowisko
W przypadku niewywiązania się Polski z unijnego celu produkcji zielonej energii na 2020 r. będziemy...
Ewa Saj
02.03.2016
Środowisko
Z brzmienia art. 126 ust. 5 ugn wynika nagły charakter potrzeby zapobieżenia szkodzie, nie zaś...
Sara Oziemska
02.03.2016
Budownictwo
Około 160 kilogramów kości słoniowej pochodzącej z przemytu skonfiskowały malezyjskie służby celne...
PAP
02.03.2016
Środowisko
Pogłębienie współpracy krajów bałtyckich w zakresie wykorzystania energetyki jądrowej dla...
Inny
02.03.2016
Środowisko
Ustawę o ochronie danych osobowych stosuje się do podmiotów publicznych jak i prywatnych, jeżeli...
Katarzyna Pietruszyńska
02.03.2016
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci...
Inny
02.03.2016
Budownictwo
Podczas spotkania z przedstawicielami władz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, wiceminister...
Dorian Lesner
02.03.2016
Budownictwo
Rusza druga edycja konkursu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie można...
Dorian Lesner
02.03.2016
Budownictwo
Polityka klimatyczna UE jest jednym z tematów rozmów wiceszefa MSZ Konrada Szymańskiego w...
PAP
02.03.2016
Środowisko
W interesie firmy prowadzącej zbieranie odpadów leży zapewnienie stosownych dowodów...
Maria Duczmal
02.03.2016
Środowisko
Nie ma obowiązku dołączania charakterystyki energetycznej do zgłoszenia budynku rekreacji...
Maciej Jastrzębski
02.03.2016
Budownictwo
Rosną ceny gruntów rolnych. W ubiegłym roku za hektar państwowych gruntów trzeba było zapłacić...
Inny
02.03.2016
Budownictwo
Nowe wiaty, czytelne oznakowanie, wygodniejsze i bardziej bezpieczne dojścia na perony oraz stojaki...
Inny
02.03.2016
Budownictwo
Ojciec Stanisław Jaromi, franciszkanin i przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu,...
Inny
02.03.2016
Środowisko
W odpowiedzi na artykuł jednej z gazet, MŚ opublikowało wyjaśnienia nt. stref ograniczonej emisji...
Inny
02.03.2016
Środowisko
Nową siedzibę Centrum Organizacji Pozarządowych otwarto we wtorek oficjalnie w Katowicach....
PAP
02.03.2016
Budownictwo