Zgodnie z projektowanymi zmianami, jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego będą dysponowały prawem do samodzielnego kształtowania polityki ochrony zadrzewień i zakrzewień. Samorządy dostaną prawo do decydowania o kierunku polityki ochrony przyrody na swoim terenie, będą mogły ją m.in. zaostrzyć albo zliberalizować. W ocenie przedstawiciela resortu środowiska, gminy najlepiej wiedzą jak skutecznie dbać o środowisko. - Państwo odpowiada za bezpieczeństwo ekologiczne kraju. Za kulturę współżycia ze środowiskiem na terenie samorządów odpowiadają gminy, i to one najlepiej wiedzą, jak skutecznie to robić – wyjaśnia pomysł nowelizacji Paweł Mucha, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska.

Niemniej jednak większa swoboda działania gmin w zakresie polityki ochrony przyrody idzie w parze z większą odpowiedzialnością, na co zwraca uwagę Główny Konserwator Przyrody. - To gmina ma decydować, jakie przepisy odnośnie usuwania drzew i krzewów będą obowiązywały na jej terenie. Będzie też ponosić za to odpowiedzialność. Samorządy wiedzą, jakie mają obszary cenne przyrodniczo i będą mogły dostosować przepisy do tych wartości. Będą mogły wymagać nasadzeń zastępczych lub opłat, jeśli uznają to za stosowne – mówi Andrzej Szweda-Lewandowski, Główny Konserwator Przyrody.

Projektowane zmiany spotkały się z aprobatą Związku Gmin Wiejskich RP, który stwierdził, że obowiązujące przepisy są kosztowne oraz zbyt restrykcyjne. "Powyższe zmiany przekazują całkowicie do kompetencji gmin sprawy związane z ochroną drzew i krzewów na terenie gminy. Dotychczasowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów są "przeregulowane" i nadmiernie restrykcyjne. Powodują konieczność zatrudniania wielu osób, których obowiązkiem jest dokonywanie oględzin, przygotowywanie decyzji, dokonywanie pomiarów i naliczanie opłat oraz kar." - wskazuje Związek w opinii na temat projektu ustawy.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Natomiast innego zdania są organizacje ekologiczne, które uważają że zmiany zawarte w projekcie ustawy będą miały negatywny wpływ na ochronę przyrody. -Projektowana przez resort środowiska zmiana uchyla obowiązek uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, wprowadzając w to miejsce fakultatywną możliwość ochrony terenów zielonych przez rady gmin– mówi Dariusz Gatkowski z WWF Polska. - Uważamy, że co do zasady zieleń i drzewa zawsze będą wyjątkowo cennym elementem krajobrazu, a ich wycinka powinna być ograniczona, czemu dobrze sprzyjały dotychczasowe regulacje. -konkluduje przedstawiciel WWF Polska.

Resort wyjaśnia, że obawy organizacji ekologicznych o masowe usuwanie drzew są bezzasadne – Nie uważam, że zmiana w prawie doprowadzi do niekontrolowanego wycinania drzew. Jeśli chodzi o wydawane do tej pory decyzje, 98% było pozytywnych.- wskazuje przedstawiciel resortu.

(MŚ/ ZGW RP/ WWF)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów