Dzięki aktualizacjom SzOOP POIiŚ z 30 czerwca 2016 r. i 25 lipca 2016 r., zmodernizowane zostanie co najmniej 12 obiektów niezbędnych dla żeglugi, wyremontowana lub odbudowana zabudowa regulacyjna i poprawione warunki do lodołamania.

Dzięki działaniom m.in. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, we współpracy z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, w aktualnej perspektywie dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności otrzyma aż 11 projektów dotyczących modernizacji i remontów na śródlądowych drogach wodnych. Zgodnie z Wykazem Projektów Zidentyfikowanych (WPZ) środki unijne przyznane zostaną następującym przedsięwzięciom: 

1)      Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (faza II - śluzy Dzierżno i Łabędy)

2)      Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej - odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej - w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej

3)      Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

4)      Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej

5)      Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II

6)      Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu, Etap II

7)      Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice)

8)      Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń)

9)      Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej

10)   Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących

11)   Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 - przystosowanie do III klasy drogi wodnej

Łączny koszt realizacji tych projektów wynosi 1,171 mld zł.

Aktualna wersja dokumentu (wersja 1.7) znajduje się pod linkiem:

www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020

Źródło: www.kzgw.gov.pl, stan z dnia 9 sierpnia 2016 r.