ECO-MIASTO to projekt mający na celu promowanie zrównoważonego rozwoju miast oraz wspieranie ich polityki środowiskowej w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, mobilności, efektywności energetycznej oraz zarządzania systemami energetycznymi.

ECO-MIASTO to cykl seminariów oraz konkurs nagradzający najbardziej zaangażowane środowiskowo miasta w Polsce. 

Każde miasto ma pewne osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wymiana doświadczeń i współpraca w kwestiach środowiskowych może ułatwić działania samorządów lokalnych i usprawnić wprowadzanie w życie nowatorskich rozwiązań. Ponadto, gminy szukają sposobów na promocję, a ekologia jest dziś argumentem przekonującym wiele osób. ECO-MIASTO zostało stworzone po to, by wyjść naprzeciw tym potrzebom. Każde miasto może tu znaleźć coś dla siebie.

Tegoroczna edycja obejmuje cztery kategorie: zrównoważoną mobilność, efektywność energetyczną budynków, gospodarkę wodną oraz zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi. Jury konkursowe przyznaje w każdej kategorii dwie nagrody: dla miasta powyżej oraz poniżej 100.000 mieszkańców. Dodatkowo przyznawane są wyróżnienia w każdej kategorii oraz nagrody partnerów konkursu.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 20 października 2016 roku.

Więcej informacji odnaleźć można na stronie projektu eco-miasto.pl.

Źródło: www.wfosigw.gda.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2016 r.