3 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, odbyło się spotkanie przedstawicieli zamawiających inwestycje drogowe z przedstawicielami wykonawców. W spotkaniu wziął udział wiceminister Jerzy Szmit oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz.

Minister Adamczyk zaznaczył, że tylko współpraca przy rozwiązywaniu problemów występujących podczas realizacji tak bardzo skomplikowanego procesu, jakim jest budowa dróg, pozwoli na pełne, efektywne wykorzystanie dostępnych środków na inwestycje.

Z kolei przedstawiciele wykonawców podkreślali, że dla branży najważniejsza jest przewidywalność w prowadzeniu procesu inwestycyjnego. Ogłoszenie wielu przetargów w formule "projektuj i buduj" spowodowało, że potencjał wykonawczy, zbudowany w poprzednich latach, nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.

Z przychylnością odnieśli się natomiast do działań MIB, mających na celu poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania dla inwestycji ujętych w Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), który został niedoszacowany przez poprzedni rząd na ok. 90 mld zł.

W ramach współpracy z ekspertami branżowymi, mającej na celu optymalizację rzeczową i finansową, 30 maja 2016 r. powołana została Rada Ekspertów, będąca zaczątkiem Narodowego Forum Kontraktowego.

Dowiedz się więcej z książki
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Powołana przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka Rada przyjęła regulamin oraz harmonogram prac. W skład Rady weszli przedstawiciele wykonawców, zamawiających i strony społecznej. Pracami Rady pokierują dwie współprzewodniczące: Barbara Dzieciuchowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Wyniki prac Rady będą mogły być wydawane przez Ministra jako wzory, przykłady i standardy na podstawie zmienionej ustawy o drogach publicznych.

Wiceminister Jerzy Szmit zauważył, że działania optymalizacyjne i rozłożenie w czasie inwestycji realizowanych w ramach PBDK 2014-2023, co jest priorytetem MIB, pozwolą na zapewnienie branży budownictwa drogowego stabilnych warunków funkcjonowania w ramach całej perspektywy finansowej UE. Ma to na celu uniknięcie spiętrzenia wielu inwestycji w jednym czasie, co w ubiegłych latach doprowadziło do zwiększenia cen materiałów budowlanych i spowodowało poważne problemy niektórych firm. 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa