PZU Życie odmawiało wypłaty świadczeń z ubezpieczeń na życie powołując się na to, że śmierć, operacja czy niezdolność do pracy były spowodowane wcześniejszymi chorobami, nawet gdy nie miały związku z nieszczęśliwym zdarzeniem. Po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów towarzystwo zrezygnowało z tej praktyki.
Krzysztof Sobczak
05.11.2018
Prawo cywilne Rynek i konsument
Brak zapłaty zobowiązania w ciągu 120 dni od terminu płatności określonego na fakturze, spowoduje obowiązek korygowania kosztów podatkowych i podwyższenia podstawy opodatkowania.
Krzysztof Koślicki
05.11.2018
CIT PIT Prawo gospodarcze
Sami przedsiębiorcy powinni wypracować pewne standardy, które my zatwierdzimy. To jest właściwsze i o wiele ciekawsze rozwiązanie niż objaśnienia wydawane przez inne organy – mówi Mirosław Sanek, wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jolanta Ojczyk
05.11.2018
Prawo gospodarcze RODO
Przedsiębiorca przesyłowy nie może żądać ustanowienia służebności przesyłu, jeżeli urządzenia zainstalowane w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.11.2018
Prawo cywilne

Wiele definicji przedsiębiorcy nie ułatwia prowadzenia biznesu

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Wiele ustaw oraz definicji przedsiębiorcy i działalności gospodarczej to pole minowe dla osób rozpoczynających własny biznes. Sytuację dodatkowo komplikuje brak spójności między definicjami w kodeksie cywilnym i prawie przedsiębiorców, co może rodzić poważne problemy interpretacyjne.
Grażyna J. Leśniak
05.11.2018
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się 7 listopada br. Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu projekt zmian w kodeksie cywilnym, który dotyczy zakazu naliczenia odsetek od odsetek. Autorem projektu jest Prezydent RP.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.11.2018
Prawo cywilne
Prawo do żądania waloryzacji na podstawie umowy renty nie wchodzi do spadku nawet wtedy, gdy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.11.2018
Prawo cywilne
Od soboty zarządzanie systemem płatnych dróg w Polsce od firmy Kapsch przejmie Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Kierowcy nie powinni odczuć żadnych skutków tych zmian.
Krzysztof Sobczak
03.11.2018
Administracja publiczna
Ministerstwo Sprawiedliwości chce doprecyzować przepis kodeksu postępowania cywilnego w zakresie uprawnień rzecznika konsumentów. W projekcie nowelizowanego art. 633 proponuje, by mógł on wstępować także do postępowań toczących się przeciwko konsumentom.
Robert Horbaczewski
03.11.2018
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie - rozstrzygnął w uchwale Sąd Najwyższy.
Grzegorz Prigan
03.11.2018
Prawo cywilne

Pracodawcy nie chcą wolnego 12 listopada

Prawo pracy Prawo gospodarcze
Organizacje pracodawców protestują przeciwko ustanawianiu dnia wolnego w poniedziałek 12 listopada. - Ustawa o ustanowieniu święta narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która wprowadza dodatkowy dzień wolny od pracy 12 listopada 2018 r., jest przykładem bardzo złej legislacji.
Krzysztof Sobczak
02.11.2018
Prawo pracy Prawo gospodarcze

Jaki wpływ na gospodarkę ma prawo podatkowe

Doradca podatkowy Administracja publiczna
Przepisy dotyczące finansów publicznych i prawa podatkowego bez wątpienia wpływają na prowadzenie...
Krzysztof Koślicki
02.11.2018
Doradca podatkowy Administracja publiczna
Bazę klientów i technologie produkcji trzeba dobrze chronić. Nie wystarczy ustawić hasła do komputera. Były pracownik może wykorzystać zdobytą wiedzę do uruchomienia własnej firmy. Jeśli nie złamie żadnych zabezpieczeń i umownych zapisów, nie naruszy tajemnicy przedsiębiorstwa.
Marek Sondej
02.11.2018
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 16 października uznał, iż dziewięcioletnie ograniczenie możliwości korzystania z helikoptera przez rosyjską służbę bezpieczeństwa stanowiło naruszenie prawa do poszanowania mienia właściciela.
Katarzyna Warecka
02.11.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W sprawie zapadł wyrok zaoczny. Pozwany w sprzeciwie podnosił, że należało zawiesić rygor natychmiastowej wykonalności wyroku, gdyż w dniu rozprawy wypadł mu nagły i nieprzewidziany wyjazd na negocjacje. Takie zdarzenie nie wystarcza jednak, by strona mogła bez usprawiedliwienia nie stawić się na rozprawie
Aleksandra Partyk
02.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Odpowiedź na skargę do sądu nie jest uzasadnieniem decyzji - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Spółka giełdowa, obracająca mieniem publicznym powinna być transparentna i przekazywać dane z działalności na żądanie stowarzyszenia - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.11.2018
Prawo gospodarcze
Polskie przepisy nie regulują kwestii dziedziczenia danych cyfrowych. By uzyskać dostęp do nich po śmierci bliskiej osoby, trzeba udowodnić ich majątkowy charakter. W przypadku kont osób fizycznych nie jest to łatwe.
Jolanta Ojczyk
01.11.2018
RODO
Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie orzekają szkodę całkowitą, bo dzięki niej wypłacają znacznie niższe odszkodowania. Niekiedy robią to bazując na nie do końca rzetelnym i dokładnym kosztorysie uszkodzeń oraz wycenie samochodu - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
Grzegorz Prigan
01.11.2018
Prawo cywilne
Polska spadła w rankingu Doing Business 2019 i to aż o sześć pozycji. Wszystko przez prawo podatkowe, które wymaga od przedsiębiorców coraz więcej czasu. Widać, niestety, że strategia 3xP, promowana przez Ministerstwo Finansów, nie działa, a uszczelnianie systemu ma także drugą, negatywną, stronę.
Krzysztof Koślicki
31.10.2018
CIT
Banki zostaną zobowiązane do tworzenia specjalnych rezerw na pokrycie zagrożonych kredytów. W środę państwa UE osiągnęły porozumienie w sprawie projektu w tej sprawie przez Komisję Europejską.
Krzysztof Sobczak
31.10.2018
Rynek i konsument Finanse
Polska spadła z 27 na 33. miejsce w raporcie Banku Światowego Doing Business 2019.To za sprawą zmian w podatkach. Firmy muszą poświęcać więcej czasu na ich płacenie. Rząd podkreśla, że to efekt likwidacji luki w podatku VAT.
Jolanta Ojczyk
31.10.2018
Spółki Małe i średnie firmy

Zmienią się zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Domowe finanse Budownictwo Nieruchomości
Krótsze i jednoznacznie określone terminy przedawnienia roszczeń oraz na przystąpienie przez współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców do postępowania, gdy nie został zrealizowany cel publiczny - takie zmiany ma wprowadzić nowela ustawy o gospodarce nieruchomościami, nad którą prace kończy właśnie rząd.
Jolanta Ojczyk
31.10.2018
Domowe finanse Budownictwo Nieruchomości
Samochód po kolizji wymagał naprawy. Właściciel odpłatnie wynajął więc auto zastępcze i pozwał ubezpieczyciela sprawcy kolizji o zwrotu tego wydatku. Powództwo było w całości zasadne, ponieważ ubezpieczyciel nie udowodnił, że powód mógł nieodpłatnie korzystać z innych samochodów zarejestrowanych na swoje nazwisko - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.
Aleksandra Partyk
31.10.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Chcemy wprowadzić obowiązkowe stosowanie split paymentu w branżach, które stosują obecnie odwrócony VAT. Podzielona płatność będzie obowiązkowa także w przypadkach, gdzie teraz obowiązuje tzw. solidarna odpowiedzialność oraz kaucje
Krzysztof Koślicki
31.10.2018
VAT
Powołanie rzecznika praw pasażerów – podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów między pasażerem a przewoźnikiem, organizatorem wycieczki lub sprzedawcą biletów - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.
Krzysztof Sobczak
30.10.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Przegląd samochodu po terminie wciąż kosztuje dokładnie tyle samo, ile przegląd auta w terminie. Choć w 2018 roku rząd planował, że za badanie techniczne wykonane 45 dni po terminie opłata ma być o połowę wyższa, to Sejm ich nie uchwalił.
Jolanta Ojczyk
30.10.2018
Prawo gospodarcze
UOKiK chce ustalić jacy pośrednicy byli najbardziej zaangażowani w sprzedaż konsumentom obligacji GetBack. W zainteresowaniu urzędu pozostają: Idea Bank, Polski Dom Maklerski, Mercurius Financial Advisors i Noble Securities.
Jolanta Ojczyk
30.10.2018
Rynek i konsument
Dziś w UOKiK odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego i prezesa UOKiK z domami maklerskimi oraz bankami oferującymi i sprzedającymi obligacje korporacyjne GetBack. Omówiono na nim sposób komunikowania się z obligatariuszami i zarządzania ich skargami.
Jolanta Ojczyk
30.10.2018
Rynek i konsument
Rezygnacja ostatniego członka zarządu spółki stanie się skuteczna, w określonym w prawie terminie. Nastąpi po dniu, na który zostało zwołane zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej. Nie będzie miało znaczenia czy zgromadzenie się odbędzie.
Piotr Tracz Michał Boryczka
30.10.2018
Prawo gospodarcze
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyska nowe kompetencje. Będzie miał dostęp do dokumentów objętych tajemnicą skarbową i bankową. Zainterweniuje też, gdy geoblokowanie naruszy zbiorowe interesy konsumentów albo zasady konkurencji. Sklep, który naruszy zakaz może narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą.
Jolanta Ojczyk
30.10.2018
Nowe technologie Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski