Jakość węgla oferowanego odbiorcom detalicznym jest monitorowana, a klient ma prawo do pełnej...
PAP
13.03.2018
Środowisko
Liczymy na współpracę pracowni, których projekty zwyciężyły w konkursie na warszawskie Mieszkania...
PAP
13.03.2018
Budownictwo
Tam, gdzie nie ma dostępu do ciepła sieciowego i nie ma gazu, energia elektryczna powinna być...
PAP
13.03.2018
Środowisko
To samorządy upomniały się o opłatę za wjazd do stref czystego transportu, zgadzamy się z tym...
PAP
13.03.2018
Środowisko
W grę wchodzi pełna integracja PKN Orlen z Lotosem, idziemy w kierunku połączenia - poinformował...
PAP
13.03.2018
Środowisko
W ub.r. na terenie Hiszpanii sprzedano ponad 532 tys. mieszkań, czyli najwięcej od 2008 r. Po raz...
PAP
13.03.2018
Budownictwo
Klamrowanie polega na wzmocnieniu pękających ścian budynku, dla zapobieżenia fizycznej i...
Mariola Pacholak
12.03.2018
Budownictwo
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Należy wskazać, że w związku z brakiem legalnej...
Michał Bursztynowicz
12.03.2018
Budownictwo
Według definicji zawartej w Słowniku języka polskiego PWN usytuowanie oznacza miejsce zajmowane...
Maciej Czepiel
12.03.2018
Budownictwo
Tam, gdzie nie ma dostępu do ciepła sieciowego i nie ma gazu, energia elektryczna powinna być...
Jolanta Ojczyk
12.03.2018
W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki odwołał 12 wiceministrów, w tym energetyki,...
Jolanta Ojczyk
12.03.2018
Komisja Europejska przedstawiła w poniedziałek projekty regulacji, które mają zmniejszyć bariery...
Jolanta Ojczyk
12.03.2018
Posłowie chcą zmienić definicję odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w...
Dorian Lesner
12.03.2018
Środowisko
Przepisy prawa nie pozwalają na odstąpienie od egzekwowania obowiązku rozbiórki budynku lub jego...
Dorian Lesner
12.03.2018
Budownictwo
Znaczna cześć spółek zobowiązanych do publikowania rocznych raportów nie dotrzymuje wymaganych...
Krzysztof Sobczak
12.03.2018
Przyjęcie przez rząd projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w...
Dorian Lesner
12.03.2018
Środowisko
Do rejestru zabytków wpisywany jest obiekt, a także nieruchomość, na której jest on wzniesiony....
12.03.2018
Środowisko
Jeśli inwestor w tym samym dniu złożył dwa zgłoszenia robót budowlanych, które polegają na budowie...
Maria Kopytowska
12.03.2018
Budownictwo
Ministerstwo Środowiska wycofuje się z planów legislacyjnych dotyczących przekształcenia struktury...
Dorian Lesner
12.03.2018
Środowisko
Sześć ofert złożono w przetargu na projekt i budowę dwujezdniowej Zakopianki pomiędzy Rdzawką i...
PAP
12.03.2018
Budownictwo
Rolnicy posiadający łąki na północnych i południowych obrzeżach Puszczy Białowieskiej mogą oddać je...
PAP
12.03.2018
Środowisko
Efektem podpisanych dotychczas umów będzie budowa bądź remont ponad 80 km sieci ciepłowniczej, a...
PAP
12.03.2018
Środowisko
Prawie 1,3 mln zł odszkodowań wypłaciła rolnikom w 2017 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska...
PAP
12.03.2018
Środowisko
Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla...
PAP
12.03.2018
Budownictwo
Hiszpański rząd Mariano Rajoya zatwierdził program wsparcia dla młodych ludzi wynajmującej...
PAP
12.03.2018
Budownictwo
Tramwaje wodne w Wenecji będą napędzane paliwem produkowanym przy wykorzystaniu używanego oleju...
PAP
12.03.2018
Środowisko
W sobotę krakowskie stacje monitoringu jakości powietrza zanotowały przekroczenia norm...
PAP
11.03.2018
Środowisko
W pierwszą niedzielę wolną od handlu w galeriach handlowych były pustki, czynne były jedynie...
PAP
11.03.2018
Ministerstwo Środowiska wycofało z Sejmu projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i...
Krzysztof Sobczak
11.03.2018
Środowisko
W niedzielę 11 marca ok. 300 dyżurnych Państwowej Inspekcji Pracy zbierało informacje na temat...
PAP
11.03.2018