W stanie prawnym obowiązującym przed 17 lipca 2010 r. w zasadzie nie ulegało wątpliwości, że do...
Adam Bartosiewicz
13.12.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
13.12.2010
Budownictwo
Skończył się czas, do kiedy potencjalni inwestorzy mogli przedstawiać w Ministerstwie Skarbu...
Jan Lis /KW
13.12.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
13.12.2010
Budownictwo
Duże przedsiębiorstwa rzadziej deklarują podejmowanie jakichkolwiek działań proekologicznych w...
Emilia Zakrzewska
13.12.2010
Środowisko
Infrastruktura drogowa może niekorzystnie oddziaływać na otaczające środowisko, szczeglnie...
Ewa Piętowska
13.12.2010
Środowisko
Abc/Budownictwo
06.12.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
06.12.2010
Budownictwo
PointPark Properties realizuje pod Poznaniem największy projekt magazynowy build-to-suit w tym roku...
Jan Lis /KW
06.12.2010
Budownictwo
Realizacja rżnego rodzaju celw publicznych wymaga czasami pozbawienia jednostek własności...
Adam Bartosiewicz
06.12.2010
Budownictwo
Przedsiębiorca sprowadził jednorazowo z zagranicy pojazd i zarejestrował go na firmę - ktre...
Paweł Sosnowski
06.12.2010
Środowisko
Jeżeli nie uda się przekonać Komisji Europejskiej do wprowadzenia odrębnych benchmarkw dla gazu...
Emilia Zakrzewska
06.12.2010
Środowisko
Alicja Brzezińska
06.12.2010
Środowisko
Kontrolujący JW Construction Holding (JWC) Jzef W. dysponuje majątkiem wartym 1,37 mld zł, co daje...
Jan Lis /KW
03.12.2010
Budownictwo
Obecnie co do zasady budowa żadnego ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Tym nie...
Jan Lis /KW
01.12.2010
Budownictwo
Duże firmy wymieniając ryzyka, ktre ograniczają ich możliwości rozwoju często wskazują ryzyko...
Jan Lis /KW
01.12.2010
Budownictwo
Spłka Widok Energia S.A., ktra prowadzi inwestycję budowy zakładu granulacji biomasy, wykorzystała...
Jan Lis /KW
01.12.2010
Środowisko
W Polsce wykorzystanie gazu ziemnego na potrzeby energetyczne jest obecnie bardzo niskie - w 2009...
Jan Lis /KW
30.11.2010
Środowisko
Powstawanie osuwisk, tj. nagłego, nieprzewidzianego przemieszczenia się mas ziemnych podłoża,...
Abc/Budownictwo
29.11.2010
Budownictwo
W listopadzie bieżącego roku oglny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie...
Jan Lis /KW
29.11.2010
Budownictwo