Pytanie
W 2005 r. lekarz weterynarii, który prowadzi działalność gospodarczą został wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii do czynności za badanie mięsa w ramach umowy zlecenia. Od miesiąca czerwca 2005 r. uzyskuje prawo do emerytury, nie informuje o tym fakcie inspekcję weterynaryjną. W czerwcu prowadzi nadal działalność gospodarczą, jest już emerytem i z tego faktu opłaca tylko składkę zdrowotną. Inspekcja weterynaryjna według ZUS powinna opłacić składki społeczne od wykonanej umowy za badanie mięsa. Gdyby inspekcja weterynaryjna wiedziała o fakcie uzyskania przez lekarza statusu emeryta, nie zawierała umowy z tym lekarzem.
Kto jest zobowiązany do zapłaty składek za miesiąc czerwiec 2005 r.?