Pytanie
Organ podatkowy wydał w 2010 r. decyzję, która stała się decyzją ostateczną (podatnik nie płacił pomimo, że składał deklaracje) i organ wydał decyzję a podatnik się nie odwołał tylko zapłacił. Obecnie wyszły na jaw nowe okoliczności sprawy i podatnik wystąpił o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną, wskazując w piśmie na okoliczności które wg podatnika pozwalają na wznowienia postępowania podatkowego. Organ podatkowy ustosunkował się pozytywnie do wniosków podatnika i wznowił postępowanie. Podatnik oczekiwał, że organ zbada ponownie dowody na które powołał się we wniosku o wznowienie, tymczasem nic się nie wydarzyło. Organ jedynie wezwał do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału, którym ostatecznie było jedynie pismo podatnika i po pewnym czasie, wydał decyzję odmawiającą uchylenia decyzji ostatecznej. Organ w decyzji odmawiającej uchylenia decyzji ostatecznej wskazał, że podatnik nie dokonał choć miał taką możliwość korekt deklaracji, tym samym nie złożył wniosków dowodowych i decyzja nie może zostać uchylona.
Czy możliwym jest w sytuacji wznowienia postępowania składanie korekt deklaracji, skoro można je składać dopiero jak decyzja przestane być prawomocna?