Pytanie
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zatrudniła na umowę zlecenie panią z Ukrainy jako pomoc domową. Od umowy zlecenia są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. W związku z częstymi wyjazdami obywatelki Ukrainy do swojej ojczyzny, jej pobyt w 2013 r. w Polsce z pewnością nie przekroczył 180 dni. Nie jest w Polsce zameldowana, jako miejsce zamieszkania podany jest adres osoby, dla której świadczy usługi. Obywatelka Ukrainy nie posiada w Polsce numeru NIP ani PESEL. Obecnie wróciła do kraju i w związku z trudną sytuacją polityczną nie wiadomo kiedy przyjedzie do Polski.
Kto rozlicza podatek dochodowy?
Gdzie i w jaki sposób podatek taki rozliczyć?
Jeśli ma obowiązek rozliczenia się w Polsce, to czy może złożyć PIT-36 bez numeru identyfikacyjnego?
Jeśli natomiast powinna się rozliczyć na Ukrainie, to na podstawie jakiego dokumentu, jeśli osoba ją zatrudniająca nie ma obowiązku sporządzania PIT-11?