Czy urządzenia elektroniczne w maszynach produkcyjnych podlegają pod obowiązek rejestracji?Firma...
Paweł Sosnowski
17.01.2011
Środowisko
Pracodawca Domu Kultury zatrudnia pracowników w różnym czasie: od 7.00 do 12.00; od 8.00 do 16.00;...
Ekspert księgowo-kadrowy
13.01.2011