Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim...
Łukasz Smaga
23.07.2007
Budownictwo
Abc/Budownictwo
23.07.2007
Budownictwo
Czy ścieki pochodzące ze szpitala (nie zakaźne) należy traktować jako ścieki bytowe czy też jako...
Prawo.pl
16.07.2007
Środowisko
Z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...
Grzegorz Wiśniewski
16.07.2007
Środowisko
Magdalena Spiżewska
09.07.2007
Budownictwo
Strony umowy o roboty budowlane zabezpieczają prawidłowe wykonanie tej umowy oraz zapewniają...
09.07.2007
Budownictwo
Abc/Budownictwo
09.07.2007
Budownictwo
Abc/Budownictwo
09.07.2007
Budownictwo
02.07.2007
Środowisko
02.07.2007
Środowisko
Czy fundusz rekultywacyjny składowiska może być kosztem uzyskania przychodw dla Spłki?
02.07.2007
Środowisko
Maciej Jastrzębski
25.06.2007
Budownictwo
Zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków możliwe jest jedynie przy spełnieniu określonych...
25.06.2007
Budownictwo
Abc/Budownictwo
25.06.2007
Budownictwo
Abc/Budownictwo
25.06.2007
Budownictwo
Kto wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów elektronicznych?...
Prawo.pl
18.06.2007
Środowisko
Spłka posiada dwa samochody osobowe (jeden na benzynę, jeden na olej napędowy). Jak prawidłowo...
18.06.2007
Środowisko
18.06.2007
Środowisko
11.06.2007
Środowisko
11.06.2007
Środowisko
11.06.2007
Środowisko
Dwa lata obowiązywania ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do...
11.06.2007
Środowisko