Pytanie
Dyrektor w związku ze zmianami przydziałów nauczycieli, zaprosił telefonicznie nauczyciela (pracuje 2 dni w tygodniu w niepełnym wymiarze, jest chroniony uchwałą związku zawodowego) na rozmowę na temat przydziałów w przyszłym roku. Ustalono telefonicznie termin dogodny dla nauczyciela - nauczyciel uczył w tym dniu. Niestety, nauczyciel nie zgłosił się o wyznaczonej godzinie przed lekcjami, a po lekcjach odjechał do domu bez kontaktu z dyrektorem. Nauczyciel unika kontaktu, by nie dopuścić do formalnego przedstawienia zmian w przydziale zajęć na rok następny.
Czy nauczyciel naruszył dyscyplinę pracy i powinien zostać ukarany karą porządkową? Jaką?
Czy ochrona związkowa jest przeszkodą w ukaraniu nauczyciela?