Pytanie
W zakładzie pracy zajmującym się przerobem złomu pracodawca chce rozpocząć wykonywanie manewrów składem wagonów kolejowych (przepychanie lub przeciąganie) na potrzeby transportu wewnątrzzakładowego. Lokomotywa "hutnicza" przywozi wagony ze złomem na teren zakładu pracy firmy podwykonawczej. Wagony są odpinane i pozostawiane na tym terenie. Następnie złom jest rozładowywany za pomocą żurawi przeładunkowych, dlatego konieczne jest ich okresowe przestawianie w obrębie torów tylko na terenie omawianego zakładu pracy. W tym celu firma zakupiła tzw. pojazd specjalny – maszynę/ platformę Rangierer bis 2800 Tonnen, napędzaną siłą silnika wózka jezdniowego.
Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba ją obsługująca (poza uprawnieniami na wózek jezdniowy)? Czy to może być jedna osoba czy tzw. drużyna składająca się z dwóch pracowników? Zgodnie z § 34 ust. 3 rozporządzenia z dnia lipca 1954 r. ws. bhp przy obsłudze kolei w zakładach pracy przetaczanie taboru powinno być dokonywane przez przeszkoloną drużynę przetokową, a w razie jej braku – przez drużynę pociągową. Jednak w wykazie stanowisk ujętych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. nie występuje stanowisko "przetokowego". Istnieje natomiast stanowisko "manewrowego". Oba rozporządzenia są obowiązujące. Stąd pytanie, czy stanowisko "przetokowy" jest jednoznaczne ze stanowiskiem "manewrowy" i czy jeden lub dwóch manewrowych może zgodnie z przepisami poruszać wagony kolejowe na terenie zakładu pracy przy pomocy omawianej maszyny, czy konieczne są jeszcze inne uprawnienia. Do którego z tych rozporządzeń mamy się odnieść, a może istnieje jeszcze inne?