Pytanie
Pracownik obsługi (urodzony w lipcu 1958 r.) jest zatrudniony w szkole od 3 września 2001 r. na stałe w pełnym wymiarze czasu pracy. W dniu 26 listopada 2014 r. przedłożył dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika - oświadczenie wnioskodawcy i zeznania dwóch świadków oraz zaświadczenie z Sądu Rejonowego, że właścicielami gospodarstwa rolnego byli rodzice pracownika. Praca w gospodarstwie rolnym obejmuje czas od 1 sierpnia 1974 r. do 19 marca 1992 r. Pracownik gospodarstwa nie przejął.
Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców należy wliczyć pracownikowi do stażu pracy?
Czy pracownikowi należy się nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy?