Testowanie i badanie pacjentów w aptekach z wątpliwą podstawą prawną

Zawody medyczne Farmacja Koronawirus

Ministerstwu Zdrowia tak się spieszyło z wprowadzeniem bezpłatnych testów antygenowych w aptekach, że nie zdążyło dobrze przygotować przepisów w tej sprawie. Prawo do wykonywania testów, ale także badania poziomu glukozy, mają - zgodnie z ustawą - tylko sprawujący opiekę farmaceutyczną, którzy zaliczą szkolenie. Tyle że w sprawie szkolenia, rozporządzenia brak, a to w sprawie badań dozwolonych w aptekach dotyczy wszystkich farmaceutów.

04.02.2022

Krótsza izolacja i kwarantanna dla medyków i funkcjonariuszy

Zawody medyczne Koronawirus

Od środy 2 lutego obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, która skraca czas izolacji i kwarantanny dla osób wykonujących zawód medyczny i funkcjonariuszy.

02.02.2022

Obowiązek szczepienia personelu medycznego to fikcja

Zawody medyczne Koronawirus Koronawirus szczepienia

Dyrektorzy szpitali i innych placówek medycznych nie mają żadnych narzędzi do weryfikowania, czy ich pracownik jest zaszczepiony przeciwko Covid-19. Rozporządzenie ministra zdrowia stanowi, że osoby wykonujące zawód medyczny, mają obowiązek zaszczepienia, ale nie wprowadza żadnej sankcji za jego niewykonanie. Nie ma też dobrej podstawy prawnej, a zatem nawet kary nałożone przez Sanepid będą do podważenia w sądzie. To będzie martwy przepis - wskazują prawnicy.

02.02.2022

Będzie nowa specjalizacja – psychoterapia uzależnień

Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Wprowadza ono nową dziedzinę – psychoterapię uzależnień, w której osoby zainteresowane będą mogły odbywać szkolenie specjalizacyjne. To oferta dla lekarzy i pielęgniarek i kilku innych zawodów.

28.01.2022

Preferencyjne kredyty mają zachęcać do studiowania medycyny

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Priorytetem jest inwestowanie w ludzi w systemie opieki medycznej bo – jak przekonaliśmy się wielokrotnie podczas pandemii – głównym deficytem, który nie pozwala w odpowiednim stopniu reagować, wykorzystywać infrastruktury, to ludzie - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski o nowym pakiecie rozwiązań, mających zachęcić młodych ludzi do studiowania medycyny.

24.01.2022

Ministerstwo Zdrowia chce uregulować kolejne zawody związane z medycyną

Prawo pracy Zawody medyczne

Regulacje dotyczące się m.in. do dietetyków, elektroradiologów, logopedów, masażystów, opiekunów medycznych, optometrystów, techników dentystycznych, techników farmaceutycznych czy terapeutów zajęciowych mają się znaleźć w projektowanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawie o niektórych zawodach medycznych.

21.01.2022

Mazowsze ma nowego konsultanta w dziedzinie zdrowia środowiskowego

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Artur Białoszewski z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, został powołany przez wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła na urząd konsultanta w dziedzinie zdrowia środowiskowego w województwie mazowieckim.

21.01.2022

Lekarze-byli kartowicze muszą wybrać nową formę opodatkowania

PIT Zawody medyczne Polski Ład

Osoby wykonujące zawody medyczne, w tym lekarze weterynarii, muszą zmienić formę opodatkowania. Dotyczy to tych podatników, którzy do końca grudnia 2021 roku rozliczali podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania trzeba złożyć w urzędzie skarbowym.

18.01.2022

Prof. Król-Całkowska: Lekarzom brakuje wiedzy na temat nowej klasyfikacji chorób

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Lekarz, który nie dokonał prawidłowej identyfikacji choroby, może przyczynić się do zaniechania leczenia i popełnienia brzemiennego w skutkach błędu. Zmiany w rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych oznaczają konieczność ustawicznego kształcenia lekarzy i uaktualniania posiadanej wiedzy - twierdzi prof. Justyna Król-Całkowska

17.01.2022

Od lutego będą nowe, niekorzystne wyceny rehabilitacji

Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia nie wycofał się z niekorzystnych zasad wyceny rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej. Jedynie dodał dwa nowe świadczenia: zabieg masażu wart 18 zł oraz 15 minut rehabilitacji domowej za które zapłaci ok. 15 zł. Krajowa Izba Fizjoterapeutów protestuje, bo nowe wyceny nie odzwierciedlają obecnej sytuacji finansowej.

17.01.2022

Dymisje w Radzie Medycznej na znak protestu

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Podczas trwającego w piątek z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego posiedzenia Rady Medycznej 13 z 17 jej członków poinformowało, że rezygnuje z pracy w tym organie. Jako powód podali ignorowanie ich rekomendacji, a czarę goryczy miało przelać nieodwołanie małopolskiej kurator oświaty za antyszczepionkową wypowiedź. W tej sytuacji formuła rady ma być zmieniona.

14.01.2022

Nauczyciel szczepić się nie musi, medyk tak, ale nie wiadomo na co

Zarządzanie oświatą Zawody medyczne Koronawirus szczepienia

Wszyscy medycy i nauczyciele mają zaszczepić się do 1 marca - zapowiadał w grudniu resort zdrowia. Na razie zobowiązano do tego jedynie medyków - tyle że rozporządzeniem, które odsyła do złych przepisów. Jeżeli chodzi o pedagogów, ostatecznej decyzji nie ma - i wygląda na to, że obowiązkowych szczepień dla tej grupy zawodowej nie będzie.

12.01.2022

Co zrobić, gdy pacjent odmawia leczenia

Pacjent Zawody medyczne

Rzadko się zdarza, że pacjent odmawia leczenie, mimo ewentualnych wskazań. Coraz częściej jednak pacjenci zamiast tradycyjnych metod wybierają alternatywne. Co wówczas? Standardowo w takiej sytuacji warto uzyskać pisemne oświadczenie pacjenta o rezygnacji z leczenia.

11.01.2022

Zakres czynności i standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego

Zawody medyczne

Zasady wykonywania zawodu, w tym zakres dozwolonych czynności, określa z 2006 roku ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Szczegółowe czynności ratowników określa zaś rozporządzenie ministra zdrowia. Mimo że mają oni znacznie mniejszy zakres uprawnień niż lekarze, to jeśli mają odpowiedni staż i wykształcenie, mogą koordynować pracę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

11.01.2022

Kadry w szpitalach się napracują, by medycy stracili na wyrównaniu pensji

Zawody medyczne Polski Ład

W czasie pandemii szpitale nie narzekają na brak pracy, wręcz mają jej pod dostatkiem, a teraz doszedł kolejny. W sobotę i niedzielę do dyrektorów szpitali dzwonili pracownicy NFZ, by jak najszybciej wdrożyli rozporządzenie, które ma łagodzić negatywne skutki zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. A jego realizacja może uderzyć rykoszetem w lekarzy i niektóre pielęgniarki, którym w 2023 roku grozi dopłata ogromnego podatku.

11.01.2022

Naruszenie zasad etyki może mieć dla pielęgniarki dotkliwe konsekwencje

Zawody medyczne

Do zadań samorządu pielęgniarek i położonych należy ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz nadzór nad ich przestrzeganiem. Sprawuje on też pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów. Samorząd ma kompetencję do rozstrzygania w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

04.01.2022

Lekarz, który nie zna polskiego, może zaszkodzić pacjentowi

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Eksperci zgodnie krytykują orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie wymogów stawianych lekarzom spoza Unii Europejskiej. SN uchylił przepis uchwały Naczelnej Izby Lekarskiej, który wymaga biegłej znajomości języka polskiego ubiegających się o prawo do wykonywania zawodu w Polsce w uproszczonym trybie. Prawnicy i pacjenci mówią zgodnie z medykami: orzeczenie SN pomija dobro pacjentów.

31.12.2021

Strasburg: Artykuł o szkodliwości antybiotyków nie naruszył dobrego imienia zarządu związku weterynarzy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Opublikowanie w lokalnej prasie artykułu krytykującego stosowanie określonego rodzaju antybiotyków u zwierząt rzeźnych oraz innych leków weterynaryjnych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania dobrego imienia weterynarzy stosujących takie antybiotyki - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

30.12.2021

SN: Lekarz w pandemii i spoza UE nie musi znać polskiego w mowie i piśmie

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego orzekła, że regulamin przyznający lekarzom spoza Unii Europejskiej prawo wykonywania zawodu wykroczył poza zakres ustawy o zwalczaniu skutków epidemii Covid-19. Wobec tego warunek biegłej znajomości języka polskiego przez nich nie jest konieczny. Uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie do SN zaskarżył minister zdrowia.

30.12.2021