- Uruchomienie specjalności organizacja pomocy humanitarnej jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na właściwie przygotowaną kadrę, posiadającą odpowiednie kompetencje w zakresie pomocy humanitarnej, niezbędnej w krajach szczególnie narażonych na skutki postępujących zmian klimatu oraz konsekwencje związane z niestabilną sytuacją geopolityczną – dodał.

 

Absolwent nowej specjalności będzie wyposażony w wiedzę w zakresie pomocy przedmedycznej, zapewnienia dostępu do żywności, czystej i bezpiecznej wody czy środków higienicznych. Będzie znał problematykę skutków zdrowotnych kryzysów humanitarnych oraz sposoby minimalizacji wynikającego z nich ryzyka zdrowotnego. Zajęcia będą prowadzili m.in. specjaliści z Polskiej Organizacji Humanitarnej, kierowanej przez Janinę Ochojską, która w 2017 r. otrzymała tytuł doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. (ms/pap)