Drugiego dnia 15. Krajowego Zjazdu Lekarzy odbyły  się wybory prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Delegaci z całej Polski zdecydowali, że nowym prezesem został dotychczasowy prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski. Wygrał on z prezesem minionej kadencji NRL Andrzejem Matyją stosunkiem głosów 252 do 192. W prezentacji poprzedzającej głosowanie Łukasz Jankowski podkreślał, że konieczne jest wzmacnianie środowiska lekarskiego poprzez rozwój silnego i nowoczesnego, odpowiadającego potrzebom lekarzy samorządu zawodowego.

Czytaj również: Zmiana pokoleniowa w okręgowych izbach lekarskich >>

 

Samorząd przyszłości, który wprowadzi system no-fault

- Moim planem jest zbudowanie samorządu przyszłości - mówi Jankowski. - Sprawdzonym kluczem do tego, z którego korzystałem w OIL w Warszawie jest słuchanie, angażowanie i skuteczne działanie. Klucz ten pozwolił na osiągnięcie dwóch z trzech celów, które sobie założyłem – wsparcie dla członków samorządu i wpływ na opinię publiczną. Do osiągnięcia w pełni trzeciego celu, którym jest wpływ na decydentów w izbie okręgowej brakuje narzędzi. Stąd moja decyzja o kandydowaniu na funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. W Naczelnej Izbie Lekarskiej widzę ogromny potencjał, który zamierzam efektywnie wykorzystać. Priorytetem w mojej koncepcji samorządu przyszłości jest wprowadzenie systemu no-fault i wzmocnienie pionu odpowiedzialności zawodowej, poprawa wizerunku lekarza i prestiżu zawodu oraz stworzenie wśród nas poczucia wspólnoty, poczucia pewności, że lekarz jest członkiem dobrze funkcjonującego samorządu, na który zawsze może liczyć. Dziękuję delegatom za zaufanie i zapraszam wszystkich lekarzy do współtworzenia samorządu przyszłości - podkreślał Jankowski.

Kim jest nowy prezes

Łukasz Jankowski pracuje w Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Menedżerskich z Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. To on był jednym z nieformalnych liderów protestu lekarzy rezydentów trwającego od 2 października 2017 do 8 lutego 2018 roku.  W 2018 roku, gdy był jeszcze rezydentem, został wybrany na prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w tym roku wybrano go na drugą kadencję.

Jest organizatorem kampanii społecznych („Narodowy Kryzys Zdrowia” - 2019 r., „#NIEZAPOMINAJ” - 2020 r. i najnowszej „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem”.