W ostatni weekend odbyło się hybrydowe - w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej  i przed ekranami komputerów - walne zgromadzenie Porozumienia Chirurgów "Skalpel". Jak informuje Porozumienie na swoim profilu na Facebooku, przyjęto 5 uchwał, m.in. o zmianach personalnych w Zarządzie oraz zobowiązującą Zarząd do przekształcenia stowarzyszenie w organizację non-profit.

Po rezygnacji przez Katarzynę Pikulską z członkostwa w PCh "Skalpel" nową przewodniczącą została Renata Florek- Szymańska. Jej zastępcami będą Tomasz Szymański oraz Mateusz Potoczny, sekretarzem - Anna Błażejczyk, skarbnikiem - Łukasz Dubielecki, prezesem do spraw operacyjnych- Krzysztof Hałabuz, członkiem zarządu - Agata Kirchniawy. W Komisji Rewizyjnej zasiedli: Magdalena Chrostowska, Radosław Skorek i Daniel Łuszczewski.

Kim jest nowa przewodnicząca PCh Skalpel

Dr Renata Florek-Szymańska jest specjalistą chirurgii ogólnej i naczyniowej. Pracuje na stanowisku starszego asystenta na Oddziale Chirurgii Naczyń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dr Florek-Szymańska należy do Lubelskiej Izby Lekarskiej. Wcześniej w PCh Skalpel pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Cele Stowarzyszenia

Porozumienie Chirurgów „Skalpel” zrzesza lekarzy specjalistów, a także lekarzy specjalizujących się w dziedzinach medycyny zabiegowej z terenu całej Polski. Celem Stowarzyszenia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i polityków na stale pogarszający się dostęp Polaków do świadczeń zdrowotnych głównie z zakresu chirurgii ogólnej, ale także i innych specjalności zabiegowych, który wynika przede wszystkim z głębokiego kryzysu pokoleniowego wśród chirurgów. Bardzo zła kondycja polskiej chirurgii stała się podstawą podjętych przez członków PCh Skalpel kroków zmierzających do wdrożenia w trybie priorytetowym niezbędnych reform w zakresie szkolenia specjalizacyjnego oraz poprawy warunków pracy we wszystkich oddziałach i klinikach zabiegowych w Polsce.