Strasburg: Artykuł o szkodliwości antybiotyków nie naruszył dobrego imienia zarządu związku weterynarzy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Opublikowanie w lokalnej prasie artykułu krytykującego stosowanie określonego rodzaju antybiotyków u zwierząt rzeźnych oraz innych leków weterynaryjnych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania dobrego imienia weterynarzy stosujących takie antybiotyki - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

30.12.2021

SN: Lekarz w pandemii i spoza UE nie musi znać polskiego w mowie i piśmie

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego orzekła, że regulamin przyznający lekarzom spoza Unii Europejskiej prawo wykonywania zawodu wykroczył poza zakres ustawy o zwalczaniu skutków epidemii Covid-19. Wobec tego warunek biegłej znajomości języka polskiego przez nich nie jest konieczny. Uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie do SN zaskarżył minister zdrowia.

30.12.2021

Rehabilitacja wkrótce tylko pełnopłatna

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Fizjoterapeuci i lekarze nie mają wątpliwości, że już niedługo pacjenci stracą dostęp do rehabilitacji finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwłaszcza domowej. A przecież już teraz na takie zabiegi czeka się nawet po kilka lat. Wszystko przez niskie stawki, nieadekwatne do kosztów, zwłaszcza zabiegów indywidualnych. Wkrótce rehabilitacja może być dostępna, ale wyłącznie odpłatnie.

29.12.2021

Kolejne zawody medyczne z prawem do szczepień przeciwko grypie

Zawody medyczne

Dentyści, farmaceuci, fizjoterapeuci oraz diagności laboratoryjni będą mogli szczepić przeciwko grypie. Wcześniej będą musieli odbyć kurs online organizowany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz odbyć szkolenie praktyczne. Z tym, że część z nich ma już uprawnienia do szczepienia przeciwko Covid-19, a to oznacza, że są uprawnieni do podania preparatu przeciwko grypie.

27.12.2021

Więcej rezydentów będzie przygotowywać się do specjalizacji

Zawody medyczne

Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca rezydenckie dla tych, którzy przeszli jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje. W postępowaniu na rezydenturę zakwalifikowało się 2221 osób, z których 13 zrezygnowało po ogłoszeniu wyników. Dodatkowo minister przyznał 1359 miejsc. Dzięki temu na rezydenturę zakwalifikowano łącznie 3567 lekarzy.

27.12.2021

Będą nowe zasady udzielania świadczeń medycznych przez studentów

Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Do końca przyszłego tygodnia powinien po raz pierwszy zebrać się zespół, którego zadaniem jest opracowanie propozycji rozwiązań prawnych i administracyjnych, regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Prace zespołu są niejawne.

27.12.2021

Kodeks Etyki Lekarskiej do poprawy, bo zabrania krytykować kolegów

Zawody medyczne Poprawmy prawo

Już ponad 14 lat temu Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis Kodeksu Etyki Lekarskiej, który zabrania lekarzowi krytykować kolegę po fachu łamię prawo do wyrażania swoich poglądów. Mimo to do dziś nie został on zmieniony, o co od lat postulują prawnicy. Część lekarzy jest przeciwna zmianie, chociaż przyznają, że przepis ten może być wykorzystany przez broniących się przed krytyką antyszczepionkowców.

27.12.2021

Samorządy medyczne zgodnie popierają obowiązek szczepień przeciwko Covid-19

Zawody medyczne Koronawirus Koronawirus szczepienia

Pięć samorządów: lekarzy, pielęgniarek i położonych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych oraz aptekarzy zgodnie popiera obowiązkowe szczepienia zatrudnionych w ochronie zdrowia, ale także innych grup zawodowych. Ich zdaniem należy jak najszybciej podjąć prace legislacyjne w tym kierunku. Projekt posłów PiS przewiduje jedynie, że kierownik placówki zdecyduje, czy szczepienia są obowiązkowe.

21.12.2021

Rząd zafundował lekarzom podatkową ruletkę

PIT Zawody medyczne Polski Ład

W 2021 roku wielu lekarzy uzyskało od fiskusa indywidulane interpretacje, zgodnie z którymi mogliby się rozliczać kartą podatkową. Dzięki temu maksymalny roczny podatek, jaki by zapłacili, nie przekroczyłby 21 888 zł, niezależnie od tego, ile by zarobili. Za sprawą Polskiego Ładu niewielu będzie jednak mogło się tak korzystnie rozliczać. A oferowany im ryczałt wcale nie musi być atrakcyjny.

20.12.2021

Będzie specjalna ustawa dla 16 zawodów medycznych

Zawody medyczne

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się założenia ustawy o niektórych zawodach medycznych. Chodzi dokładnie o 16 zawodów, m.in. masażystę, dietetyka, asystenta stomatologicznego, logopedę czy opiekuna medycznego. Zyskają oni m.in. sześć dni płatnego urlopu na podnoszenie kwalifikacji. Powstanie też rejestr osób wykonujących zawody objęte ustawą.

15.12.2021

Badanie dla lekarzy - weź udział i pomóż stworzyć obraz pracy medyków

Zawody medyczne

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego prowadzi badanie pt. "Lekarz przyszłości", którego celem jest stworzenie obrazu modelu pracy polskiego lekarza i lekarki dzisiaj, jednocześnie prognozując jak będzie się on zmieniał w przyszłości. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić ankietę on-line. Pytania są tak skonstruowane, że pozwolą pokazać jak pracują medycy dziś, ale także o jakich warunkach marzą.

15.12.2021

Lekarze chcą mieć prawo do bycia wolnym zawodem

PIT Zawody medyczne

W opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, lekarz i lekarz dentysta, jest jednym z zawodów, które ze względu na swą ugruntowaną specyfikę powinien być zawsze uznawany za wolny zawód i nie może być objęty dowolnością regulacyjną ustawodawcy. Tymczasem w przepisach podatkowych wyłączono z definicji wolnego zawodu lekarzy. Przeciwko temu protestuje Naczelna Rada Lekarska.

13.12.2021

Studenci nie chcą likwidacji stażu podyplomowego dla lekarzy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia planuje likwidację stażu podyplomowego dla lekarzy. Taką decyzję krytykują studenci zrzeszeni w Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Ich zdaniem staż jest potrzebny i jego usunięcie może negatywnie wpłynąć na jakość ochrony zdrowia.

13.12.2021

WSA: Izba nie może tolerować niepłacenia składek przez członka samorządu

Administracja publiczna Zawody medyczne

Lekarz weterynarii nie płacił składek od 2004 r. Izba zareagowała dopiero po piętnastu latach i chciała rozwiązać sprawę ugodowo. Nie udało się, więc doszło do podjęcia uchwały stwierdzającej utratę prawa do wykonywania zawodu. Tak długie tolerowanie zachowania potwierdzającego lekceważący stosunek weterynarza do obowiązków było wadliwe, ale nie miało wpływu na legalność podjętej uchwały.

13.12.2021

Dyrektorzy szpitali chcą zaszczepionych pracowników, politycy niekoniecznie

Zawody medyczne Koronawirus Koronawirus szczepienia

Dyrektorzy szpitali chcieliby, aby przepisy pozwalające nie dopuścić do pracy pracownika bez szczepienia przeciwko Covid-19 obowiązywały jak najszybciej. Problem w tym, że choć o obowiązku szczepień w ochronie zdrowia mówi się już od miesięcy, to wciąż brakuje konkretów. Sporo oporów jest w tej sprawie zarówno wśród personelu medycznego, jak i w samej ekipie rządowej, która ma o tym zdecydować.

09.12.2021

Prof. Janas-Kozik: Prawie tysiąc nowych specjalistów pomoże reformować psychiatrię najmłodszych

Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży ma charakter ewolucyjny i zmierza w kierunku opieki środowiskowej. W kraju działa już ponad 300 poradni psychologiczno-terapeutycznych, do których dzieci i młodzież nie muszą mieć skierowania – podkreśla prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży.

08.12.2021

Resort zdrowia pracuje nad nowymi standardami kształcenia lekarzy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał zespół ekspercki do opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza. Znaleźli się w nim przedstawiciele resortów zdrowia i nauki, samorządu lekarskiego i uczelni medycznych. Eksperci mają pracować do czasu przedłożenia ministrowi zdrowia propozycji nowelizacji, ale nie później niż do 28 lutego 2022 roku.

06.12.2021

Jestem lekarzem, jestem człowiekiem - film o pracy na SOR

Zawody medyczne

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, chce pokazać pacjentom, jak wygląda szpitalna rzeczywistość, gdzie ratowanie życia przeplata się z godzinami spędzonymi nad dokumentacją, walką z zawodnym sprzętem, przyjmowaniem pretensji, agresją osób oczekujących w kolejkach.

04.12.2021