Jak pokazują wyniki badania "Plany kariery zawodowej studentów farmacji", zrealizowanego przez Gedeon Richter – jedynie 7 proc. ankietowanych widzi swoją przyszłość w aptece; 61 proc. studentów farmacji chce pracować po studiach w firmie farmaceutycznej. Badanie zostało zrealizowane w marcu br. na grupie 419 studentów farmacji z uczelni w całej Polsce.  

 

Firma farmaceutyczna miejscem stażu młodego farmaceuty

Przyszli farmaceuci o swoich planach zawodowych myślą już w trakcie studiów – jak pokazują wyniki badań Gedeon Richter, robi tak 71 proc. respondentów.  Najczęstszym miejscem, jakie podają na odbycie stażu jest firma farmaceutyczna (67 proc.), następnie firma kosmetyczna (15 proc.), kolejno apteka (7 proc.), laboratorium (7 proc.) i inne (mniej niż 4 proc. ankietowanych).

Czytaj też: Rola właściciela apteki a samodzielność kierownika i farmaceuty >

30 proc. ankietowanych nie planuje swojej przyszłości zawodowej w trakcie studiów, jako powód podając: zbyt wczesny etap studiów (64 proc.); brak rozmów dotyczących tego tematu na uczelni (25 proc.); brak znajomości pracy w innym miejscu niż apteka (19 proc.); nie przywiązywanie wagi do planowania zawodowej kariery (1 proc.).

Karta rozwoju zawodowego farmaceuty - WZÓR DOKUMENTU >

Brak dobrego dostępu do staży zawodowych

W badaniu przeprowadzonym przez Gedeon Richter, zapytano ankietowanych o dostęp do staży zawodowych – 75 proc. jest zdania, że nie ma dobrego dostępu do staży zawodowych. 78 proc. uważa, iż prowadzący zajęcia na uczelniach nie informują o możliwych ścieżkach zawodowych, które można realizować po ukończeniu studiów. 54 proc. ankietowanych przyznała, że bierze udział w nieobowiązkowych stażach zawodowych.

Za mało spotkań związanych z doradztwem zawodowym 

83 proc. respondentów zwróciło uwagę na fakt, że ilość spotkań związanych z doradztwem zawodowym organizowanych w toku studiów przez uczelnie nie jest wystarczająca. 59 proc. wskazało, że bierze udział w konferencjach współorganizowanych przez firmy farmaceutyczne.

 

 

Studiowanie farmacji pozwala na nabycie wiedzy teoretycznej 

Studiowanie farmacji pozwala na nabycie wiedzy teoretycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywa się na obowiązkowych stażach, w tym także rozpoczynając pracę w firmach farmaceutycznych w trakcie studiów. Jak wskazują eksperci, kompetencje miękkie i wiedza teoretyczna powinny się uzupełniać – zwłaszcza ważne są tutaj zdolności współpracy w zespole, zarządzania ludźmi i projektami, w tym także umiejętności komunikacyjne. - Jest wiele ścieżek zawodowych w farmacji, warto z nich korzystać, by znaleźć się w wymarzonym miejscu i roli – podsumowują.