Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta dla bezpieczeństwa lecznicy 

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Dokumentowanie faktu i treści oświadczenia woli złożonego przez pacjenta w konkretnej sprawie czynione jest dla celów dowodowych, gdyż stanowi istotny element dowodowy w przypadku ewentualnych postępowań kontrolnych, sądowych, odszkodowawczych itp. Niezwykle ważna jest treść oświadczenia woli pacjenta, czyli to, co pacjent chce wyrazić - piszą Karol Kolankiewicz i Anna Karkut.

15.08.2022

Pacjent ma co do zasady prawo do intymności, ale są sytuacje wyjątkowe

Pacjent Opieka zdrowotna

Obecność osób trzecich wymaga zgody pacjenta podczas udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to także lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, którzy w danej chwili nie zajmują się badaniem czy opieką. Ich obecność jest uzasadniona tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zgoda nie jest wymagana natomiast wszędzie tam, gdzie pracują osoby kształcące się w zawodach medycznych.

15.08.2022

Szpital odmówił zapisu pacjenta do kolejki - zrobił to bezprawnie

Pacjent Opieka zdrowotna

Szpital nie może odmówić zapisania pacjenta na rehabilitację w warunkach stacjonarnych, tylko dlatego, że ten nie zarejestrował się na nią w miesiącu, w którym został wypisany ze szpitala. Takie sytuacje jednak się zdarzają, choć nie powinny. Ministerstwo Zdrowia i NFZ jednoznacznie zaznaczają, że takie działanie szpitala jest niezgodne z prawem.

13.08.2022

Lekarski Egzamin Weryfikacyjny dla cudzoziemców spoza UE

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Osoba, która uzyskała dyplom lekarza w państwie niebędącym państwem członkowskim UE, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu lekarza, po ukończeniu co najmniej 5-letnich studiów, może przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego. Potwierdza on spełnienie minimalnych wymogów kształcenia określone w przepisach prawa UE.

12.08.2022

Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.

12.08.2022

NFZ nie nadąża z aneksowaniem umów, przelewy dla przychodni według starych wycen

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Niektóre przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej nie dostały z Narodowego Funduszu Zdrowia przelewów uwzględniających obowiązującą od lipca m.in. wyższą stawkę kapitacyjną. Otrzymują korektę dopiero po wpisaniu do systemu aneksu do umowy z Funduszem. Proces aneksowania trwa, a wynagrodzenia minimalne przychodnie powinny wypłacić pracownikom już z uwzględnieniem podwyżek. NFZ zaznacza, że aneksy rejestruje na bieżąco.

12.08.2022

RPO wytyka luki w stosowaniu przymusu bezpośredniego w szpitalach

Pacjent Opieka zdrowotna Poprawmy prawo

Przedłużanie unieruchomienia lub izolacji w szpitalach psychiatrycznych wymaga opinii innego lekarza psychiatry. Tymczasem na wielu oddziałach nocą dyżuruje tylko jeden taki lekarz - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w piśmie do ministra zdrowia. I zaznacza, że przepisy nie zobowiązują dziś jednoznacznie do wyodrębnienia jednoosobowej sali, w której mogłoby być stosowane unieruchomienie. 

11.08.2022

MZ przekazało do konsultacji projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym świadczeń opieki koordynowanej

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Minister zdrowia przekazał w środę do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. To tzw. drugi etap reformy POZ zapowiadanej przez resort zdrowia. Proponowane w projekcie świadczenia są elementami wdrożenia w podstawowej opiece zdrowotnej opieki koordynowanej.

10.08.2022

Ministerstwo Zdrowia chce certyfikować aplikacje, z których korzystają pacjenci

Pacjent Opieka zdrowotna RODO

Aplikacje stosowane przez pacjentów mogą pomóc personelowi medycznemu w monitoringu stanu zdrowia - uważa Ministerstwo Zdrowia. Chce jednak, aby były one bezpieczne, dlatego zapowiada, że będzie je certyfikował. Aplikacje będą oceniane formalnie i merytorycznie oraz weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego i użytkowania – informuje resort.

10.08.2022

Przymus bezpośredni w DPS-ach bez kontroli i możliwości złożenia skargi

Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna

Przepisy określają zasady unieruchomienia lub izolacji osób chorujących psychicznie, ale brakuje ich w odniesieniu do osób przebywających w domach opieki społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Tam, gdzie nie ma regulacji, jest dowolność, która prowadzi do nadużyć. Zwłaszcza, jeśli osoba niesamodzielna w praktyce nie ma możliwości złożenia skargi. Rzecznik Praw Pacjenta chce to zmienić.

08.08.2022

WSA: Fototerapia w solarium w czasie pandemii ukarana sprzecznie z Konstytucją

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, a nie w rozporządzeniu antycovidowym, jakie rząd wydał w marcu 2021 roku. Dlatego kara nałożona na właścicielkę solarium przez inspektora sanitarnego była sprzeczna z Konstytucją, bo naruszała wolność działalności gospodarczej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

06.08.2022

E-zdrowie bez prądu to pacjent zostawiony na lodzie – a ochrony prawnej brak

Opieka zdrowotna Farmacja

Konsekwentnie wdrażany w ostatnich latach system teleinformatyczny, w którym funkcjonują pacjenci, przychodnie POZ i apteki, nie będzie działał bez dostaw energii elektrycznej. Brak prądu oznacza dla części pacjentów utrudniony dostęp do świadczeń i leków. Tymczasem podmioty te nie mają gwarancji, które otrzymały szpitale i ratownictwo medyczne, na wypadek ograniczeń dostaw.

05.08.2022

Specjalistów jak na lekarstwo, a kolejni lekarze chcą wyjeżdżać

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

W tym roku średnio każdego miesiąca około 70 lekarzy wchodzi na ścieżkę, która pozwala im na wyjazd z kraju – wynika z danych przekazanych Prawo.pl przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL). Procentowo - w ramach danej specjalizacji - najwięcej zaświadczeń, które umożliwiają pracę za granicą, otrzymują psychiatrzy dzieci i młodzieży, immunolodzy i onkolodzy kliniczni.

02.08.2022

Zarządzanie kolejną falą Covid-19 odbywa się po omacku

Opieka zdrowotna Koronawirus

Liczba zakażonych Covid-19 jest znacznie wyższa niż pokazują to oficjalne statystki. Farmaceuci mówią o masowo kupowanych przez pacjentów testach, a eksperci wskazują na pomiary ścieków, w których stężenie SARS-CoV-2 jest na poziomie z ostatniej fali. Powrotu do powszechnego, finansowanego przez NFZ testowania jednak nie ma. Covid-19 ma być zwykłą chorobą zakaźną.

01.08.2022

Dr Gryglewicz: Na zwiększenie liczby lekarzy w Polsce trzeba długo poczekać

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Największym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia są niedobory kadry medycznej, w szczególności lekarzy. Z tego powodu coraz częściej w wielu polskich miastach zamykane są oddziały szpitalne oraz likwidowane poradnie specjalistyczne. Na poprawę w tym zakresie musimy poczekać co najmniej kilka lat - uważa dr Jerzy Gryglewicz, ekspert z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

01.08.2022

Izolacja chorych na małpią ospę możliwa także w domu

Pacjent Opieka zdrowotna

Chory na małpią ospę, który nie wymaga hospitalizacji, będzie objęty obowiązkową izolacją w warunkach domowych. Takie same zasady będą dotyczyły osób zakażonych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Resort wyjaśnia, że chce w ten sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

28.07.2022

Urządzenie do nieinwazyjnego usuwania raka mózgu trafi do szpitala w Olsztynie

Pacjent Opieka zdrowotna

Przy szpitalu uniwersyteckim w Olsztynie rozpoczęła się budowa Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi. Zostanie on wyposażony w mikroakcelerator liniowy ZAP X, który pozwala na wykonywanie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych. – Urządzenie pozwoli nam utworzyć ośrodek unikalny nie tylko w Polsce, ale jeden z pierwszych tego typu na świecie – mówi prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor ds. Collegium Medicum UWM. Pierwsi pacjenci trafią do placówki wiosną przyszłego roku.

28.07.2022

Polacy nie nadużywają L4 wydawanych w formie e-ZLA, czy raczej... system kontroli jest wadliwy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

W latach 2019-2021 i w I kwartale 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał lekarzom 57 decyzji w sprawie cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Tylko w przypadku pięciu, stwierdzone przez ZUS nieprawidłowości dotyczyły wystawiania L4 w ramach teleporad – twierdzi resort rodziny i polityki społecznej. Zdaniem ekspertów rynku pracy, problemem może być niski odsetek kontroli prowadzonych przez ZUS.

28.07.2022

RPO: Dlaczego rodzice muszą płacić za pobyt z dzieckiem w sanatorium

Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Obywatelskich, poprosił o stanowisko  minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg  sprawie ponoszenie przez rodziców kosztów pobytu w uzdrowisku. Jeśli chcą być z dzieckiem, muszą wydać nawet 4 tysięcy złotych. RPO zwraca uwagę, że względy ekonomiczne mogą być jedną z przyczyn zwiększającej się liczby rezygnacji z przyznanego dzieciom leczenia. O tym, że uzdrowiska dla dzieci padają, bo system dyskryminuje rodziców pisaliśmy w Prawo.pl w lutym tego roku.

27.07.2022

Koszty pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym określa ustawa

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłaty ustala kierownik zakładu, ale zgodnie w zasadami określonymi w ustawie. Przepisy precyzują, że wynosi ona 250 proc. najniższej emerytury, ale jednocześnie nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu.

26.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski