Oficjalny start testów eWUŚ nastąpił 15 października. Kilka dni trwały jednak weryfikacja wniosków i przyznanie loginów. Placówki lecznicze z trzech wymienionych województw będą miały dostęp do bazy, żeby przetestować system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. eWUŚ umożliwi szpitalom, przychodniom i gabinetom dostęp do danych wykazu ubezpieczonych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sytuacji pacjentów w tych trzech regionach na razie to nie zmienia. Nadal idąc do lekarza muszą mieć przy sobie książeczkę zdrowia lub druk RMUA, poświadczający opłacenie składek zdrowotnych. "Dopiero od stycznia 2013 r. będą mogli podać tylko PESEL i przedstawić dokument potwierdzający tożsamość. Testy mają do tego czasu sprawdzić działanie systemu i pomóc w poprawieniu ewentualnych błędów" - poinformowała w piątek PAP rzecznik świętokrzyskiego oddziału NFZ Beata Szczepanek.

W świętokrzyskim szpitale, przychodnie, poradnie, a nawet gabinety prywatne mogą zwracać się do regionalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o dostęp do systemu eWUŚ. Od początku przyszłego tygodnia powinno go mieć kilkadziesiąt placówek, które pierwsze złożyły wnioski.

Podobne założenia ma testowanie systemu w województwie mazowieckim. Także tutaj o dostęp do eWUŚ może ubiegać się każda placówka mająca kontrakt z NFZ. W ocenie rzeczniczki mazowieckiego NFZ Wandy Pawłowicz, zainteresowanie dyrektorów placówek leczniczych systemem eWUŚ jest bardzo duże - docelowo zdejmuje on z placówek i lekarzy odpowiedzialność za sprawdzenie, czy pacjent ma ubezpieczenie i czy jego leczenie będzie zrefundowane.

Z kolei w województwie kujawsko–pomorskim dostęp do systemu od poniedziałku będzie miało sześć wybranych placówek, które będą sprawdzać, co można w nim jeszcze ulepszyć.

"To grupa reprezentatywna, z którą będzie można dokładnie przeanalizować działanie systemu. Na podstawie uwag łatwiej będzie przygotować instrukcje dla poszczególnych rodzajów placówek ochrony zdrowia w regionie. Po takim przygotowaniu stopniowo będziemy zwiększać liczbę upoważnionych do dostępu do eWUŚ" – poinformował rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ Jan Raszeja.

Kolejne w testach będą województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, podlaskie i lubelskie. Pozostałe dostęp do systemu otrzymają w listopadzie.

Wydane placówkom medycznym upoważnienia będą obowiązywały także po 1 stycznia i nie będzie potrzeby ich uaktualniania.

Pod koniec lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która wprowadza dostęp online do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ. System pozwoli na sprawdzenie, czy osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych jest ubezpieczona na podstawie jej numeru PESEL i dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Pracownicy rejestracji w placówkach medycznych, wpisując do systemu informatycznego PESEL pacjenta, będą mogli w ciągu kilku sekund otrzymać z NFZ informację o jego ubezpieczeniu. W przypadku noworodków i niemowląt do trzeciego miesiąca życia podawany będzie mógł być PESEL rodziców. Pacjent w rejestracji będzie musiał okazać dokument z numerem PESEL.

Po otrzymaniu informacji o braku ubezpieczenia pacjent będzie mógł złożyć oświadczenie, że je posiada, i na tej podstawie otrzyma świadczenie zdrowotne. Informacja o braku ubezpieczenia może być przekazana przez NFZ np. w sytuacji, gdy pracodawca w wyniku zaniedbania nie zgłosił pracownika do rejestru. Pacjent, składając oświadczenie, będzie ponosił odpowiedzialność za przekazane w nim informacje.

NFZ będzie płacił za wykonane świadczenia, a potem sprawdzał, czy pacjent był uprawniony, by je otrzymać. Proponowane rozwiązania gwarantują świadczeniodawcy, że NFZ nie odmówi rozliczenia takiego świadczenia z powodu braku uprawnień, gdy okaże się, że udzielił świadczenia pacjentowi, którego prawo zostało potwierdzone (elektronicznie, przez złożenie oświadczenia lub okazanie dokumentu).

W przypadku, gdy okaże się, że pacjent był nieuprawniony do świadczenia, np. złożył fałszywe oświadczenie, to NFZ będzie egzekwował od niego zwrot kosztów usługi oraz nienależnej refundacji leku. NFZ będzie miał możliwość odzyskania tych środków w postępowaniu egzekucyjnym na drodze administracyjnej, a nie sądowej. Dotychczas to na świadczeniodawcy ciążył obowiązek egzekwowania od nieuprawnionej osoby kosztów udzielonego mu świadczenia. (PAP)

and/ as/ jbr/