Umowa o pracę a kontrakt

W ostatnich latach znaczna grupa lekarzy zatrudnionych na podstawie umów o pracę w zakładach opieki zdrowotnej zmieniła rodzaj zatrudnienia na umowy cywilnoprawne czyli tzw. kontrakty. Kontrakty dla...

29.02.2008

Recepty - zasady wystawiania

1. WstępLekarz może aplikować swoim pacjentom środki farmaceutyczne i materiały medyczne bezpośrednio, podczas gdy pacjent podlega hospitalizacji w zakładzie opieki zdrowotnej, lub też przepisywać je...

22.02.2008

Zgoda pacjenta na transfuzję krwi

1. WprowadzenieKrew uczestniczy w podstawowych zjawiskach fizykochemicznych żywego organizmu. Przetoczenie krwi lub jej elementów komórkowych, zwane transfuzją, jest faktycznie przeszczepem krótko...

15.02.2008

Dokumentacja medyczna - udostępnianie informacji

1. Ochrona informacji o stanie zdrowiaDokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi...

25.01.2008