Zmiany w sprawozdaniach aptek i uzdrowisk

22 lutego 2014 wejdzie życie nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich...

10.02.2014

NIK skontroluje Ośrodek w Gostyninie

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała sprawdzenie przygotowania do uruchomienia i funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, w którym umieszczone będą osoby...

10.02.2014

Rozporządzenie MZ w sprawie dokumentacji medycznej

7 lutego 2014 roku ogłoszone zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji...

10.02.2014

W prywatnym szpitalu w Olsztynie rodzą kobiety z Rosji

Prywatny Szpital Ginekologiczno-Położniczy Malarkiewicz z Olsztyna współpracuje z placówkami z Kaliningradu. Podpisał już trzy umowy, na podstawie których przyjmuje pacjentki. Kobiety płacą za usługi...

10.02.2014