Rozporządzenie określa wysokość stawki kwotowej wynagrodzenia za każde wydane zaświadczenie przez lekarza sądowego, tryb finansowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym oraz wzór zestawienia wystawionych zaświadczeń.

Źródło: www.rcl.gov.pl