SN: kara za molestowanie dzieci przez lekarza zbyt niska

Sąd Najwyższy uchylił w piątek 7 lutego 2014 roku wyrok Naczelnego Sądu Lekarskiego, który za molestowanie seksualne dzieci-pacjentów w szpitalu przez chirurga wymierzył karę zawieszenia wykonywania...

08.02.2014

Sosnowiec: ugoda szpitala z NFZ w sprawie nadwykonań

3,1 mln zł zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalowi im. św. Barbary w Sosnowcu za wykonane w 2011 roku ponad limit świadczenia ratujące życie i zdrowie pacjentów. Strony zawarły ugodę przed Sądem...

07.02.2014

Sądy orzekają inaczej niż orzekło ministerstwo

Pomimo, że według Ministerstwa Sprawiedliwości zaświadczenie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych może być podstawą egzekucji i skierowane do komornika (czytaj na ten temat tutaj), w...

07.02.2014