Zgodnie z w prowadzanymi zmianami rozszerzony został zakres udostępnianych informacji o wynikach kontroli przeprowadzanych przez NFZ. Obecnie publikowane będą równie wyniki przeprowadzonej kontroli w ordynacji lekarskiej.

Informacje te opracowuje Departament Gospodarki Lekami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie danych przekazywanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 16 kwietnia 2013 r.
Źródło: www.nfz.gov.pl