II Międzynarodową i Międzyuczelnianą Konferencję "Dzień Mózgu w Szczecinie" organizują Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Tegorocznym tematem konferencji jest "Mózg-współczesność-kontrowersje" i przedstawione zostaną takie zagadnienia jak m.in. schorzenia neurologiczne, patologie psychologiczne czy higieniczny styl życia.

Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski powiedział we wtorek: "W tym roku patrzymy na tematykę konferencji bardziej pod kątem społecznym, ale również pod kątem kontrowersji, ponieważ spotykamy się na co dzień z różnymi punktami widzenia i opiniami, które nie zawsze są z punktu widzenia naukowego prawdziwymi" -powiedział Potemkowski.

Potemkowski dodał, że jednym z ciekawszych wykładów podczas konferencji będzie "Pornografia w sieci - aspekty psychopatologiczne", którego autorem jest prof. Jerzy Vetulani.

Jeden z paneli poświęcony będzie depresji, procesowi starzenia się i alkoholizmowi. Potemkowski przedstawi wykład o starzeniu się mózgu i jego skutkach nie tylko dla osób dotkniętych tym procesem, ale i ich bliskich. Prof. Jerzy Samochowiec będzie mówił o depresji, jako współczesnej epidemii, a dr Agnieszka Samochowiec przedstawi omówi "Alkoholizm kobiet - trudny aspekt współczesności".

Wykład prof. Przemysława Nowackiego pt. "Mózg i muzyka" dotyczyć będzie melodii i rytmów zapamiętanych w mózgu i chorobach zaburzających to zjawisko.

Konferencja ma charakter naukowy, ale organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych i zapewniają, że wiedza będzie przekazywana w przystępny sposób.

Poprzednia edycja konferencji zgromadziła wielu słuchaczy i była poświęcona procesom starzenia się mózgu.