Proszę o podanie warunków legalności eksperymentu medycznego polegającego na pobraniu od chorego...
Prawo.pl
18.03.2011
Komentarz omawia zagadnienie dokumentacji medycznej w świetle nowego rozporządzenia w sprawie...
18.03.2011
Analiza dotyczy regulacji prawnych w zakresie pobierania krwi od dawców w celach leczniczych...
11.03.2011