- Pracujemy nad strategią, którą chcemy ogłosić razem z wynikami III kwartału. Jednym z głównych celów tworzenia tej strategii jest zneutralizowanie niższych dochodów z lokat w środowisku niższych stóp poprzez większe zyski z działalności ubezpieczeniowej, a także z nowych obszarów działalności, przede wszystkim z zaangażowania w usługi medyczne – powiedział Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU.

Na temat działalności medycznej PZU czytaj więcej:

PZU kupuje przychodnie>>>

PZU: zakup sieci placówek Elvita od Grupy Tauron >>>

PZU planuje konsolidację placówek >>>

- Zakładamy, że udział z działalności lokacyjnej w wyniku grupy może się zmniejszyć. Chcemy, by spadek został zneutralizowany przez większe dochody z ubezpieczeń i działalność medyczną. Jeżeli takie stopy się utrzymają to dochody z działalności lokacyjnej w perspektywie kilku lat będą niższe i to nawet przy zmianie struktury lokat na bardziej agresywną – dodał.
Po pierwszej połowie 2014 roku. wynik na działalności inwestycyjnej wyniósł 1,36 mld zł, czyli wzrósł 40,1 procent. (pap)