Elvita prowadzi działalność medyczną w siedmiu przedsiębiorstwach. Są to: Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jaworznie (4 placówki), Centrum Medyczne „Trójka” w Jaworznie (3 placówki), Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Libiążu, Altermed Plus w Katowicach, Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron w Ustroniu, Przychodnia Lekarska im. M.M. Kolbego w Częstochowie oraz EŁ-MED w Będzinie.

Spółka obejmuje opieką medyczną ponad 100 tysięcy osób. Placówki oferują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, finansowaną z NFZ oraz komercyjną. Kontrakt placówek Elvita z Funduszem ma wartość ponad 10 mln zł.

Projekt restrukturyzacji obszaru medycznego w Grupie Tauron został uruchomiony w 2009 roku w ramach realizacji strategii korporacyjnej. Jak informuje Tauron w komunikacje, decyzja o wyłączeniu usług medycznych z zakresu działalności holdingu była w głównej mierze podyktowana koniecznością dostosowania spółek Grupy do wymogów znowelizowanego Prawa energetycznego oraz uporządkowania działalności niepodstawowej w poszczególnych obszarach.

Na mocy zapisów umowy z TFI PZU SA przejście aktywów nastąpi co najmniej po 60 dniach od momentu podpisania porozumienia. Umowa sprzedaży zakłada również trzyletni okres współpracy pomiędzy Elvitą a spółkami Grupy Tauron w zakresie świadczenia usług z obszaru medycyny pracy.

W połowie maja 2014 Grupa PZU kupiła trzy półki od koncernu Orlen – Orlen Medica z Płocka, Prof-Med z Włocławka oraz sanatorium Krystynka z Ciechocinka. Przejmowanie placówek medycznych to element strategii Grupy.

Czytaj więcej na ten temat:
PZU kupuje przychodnie >>>
PZU planuje konsolidację placówek >>>