Sygnatariuszami deklaracji byli: dyrektor szpitala w Lusace, Agata Lloyd,  przedstawicielka Konferencji Episkopatu Zambii Matilda Mubanga oraz Witold Wiśniewski, dyrektor wojewódzkiego szpitala i Bogdan Romaniuk z zarządu województwa podkarpackiego.

Szpital w Lusace powstał w roku 2013 i został ufundowany przez episkopat w Zambii. Nosi imię nieżyjącego duchownego kardynała Adama Kozłowieckiego, który ponad 60 lat spędził na misjach, a pochodził z Podkarpacia.

Wśród problemów, z którymi stykają się pracownicy szpitala, są choroby tropikalne, ale także coraz częściej diagnozowane w Afryce nowotwory. Szpital nie zapewnia także dostatecznej opieki w razie powikłań przy porodzie oraz wcześniakom.

Rzeszowski szpital w ramach współpracy zaprosi lekarzy z Zambii na staże a także postara się znaleźć sponsorów sprzętu medycznego.