Autorka publikacji przypomina, że stanowisko to poparte zostało orzecznictwem Sądu Najwyższego.
- Zakwalifikowanie tych umów do pozakodeksowych typów umów nazwanych decydująco wpływa na określenie prawidłowego terminu przedawnienia wynikających z nich roszczeń. Terminy przedawnienia roszczeń majątkowych świadczeniodawców o zapłatę za wykonane świadczenia zdrowotne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przedawniają się znacznie szybciej niż roszczenia majątkowe Narodowego Funduszu Zdrowia – mówi Tamara Zimna.

Publikacja przedstawia prawne możliwości świadczenia usług medycznych w Polsce na tle współczesnego modelu opieki zdrowotnej i daje odpowiedź na pytanie, jaki rodzaj umowy jest najlepszy w konkretnych okolicznościach. Omawia także możliwości i przeszkody prawne udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, wskazuje termin przedawnienia roszczeń majątkowych świadczeniodawców o zapłatę za wykonane świadczenia zdrowotne oraz przedstawia orzecznictwo sądowe w tym zakresie.- Szczególnie pomocne w praktyce jest wzajemne zestawienie różnych form wykonywania zawodów medycznych z dopuszczalnymi w ustawach sposobami udzielania świadczeń refundowanych przez Fundusz w korelacji z sektorem usług udzielanych prywatnie i na koszt pacjenta. W sektorze prywatnych usług medycznych opieka medyczna oparta jest już wyłącznie na podstawie kontraktowej, natomiast wszędzie tam, gdzie udzielanie świadczeń wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych, pojawia się szereg obostrzeń i ograniczeń swobody kontraktowej stron, które omówiono w książce – mówi Tamara Zimna.

Opracowanie ma służyć pomocą lekarzom, pielęgniarkom i położnym, jak również prawnikom i osobom zarządzającym w opiece zdrowotnej w wyborze najdogodniejszej formy udzielania świadczeń zdrowotnych. Książka może być cenną pomocą dydaktyczną dla wykładowców i studentów wydziałów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu oraz studiów prawa medycznego.

Czytaj także: Udzielanie świadczeń finansowanych przez NFZ: trzeba wybrać dogodną formę>>>

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.

Tamara Zimna - prawnik, prowadzi kancelarię prawa medycznego; przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta w Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie; autorka publikacji dotyczących funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.

Czytaj komentarze tej autorki:

Zamówienia na świadczenia medyczne dokonywane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej >>>

Diagnosta laboratoryjny - procedura uzyskiwania tytułu specjalisty >>>

Obsadzanie stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej - procedury i stanowiska >>>