W ramach obchodów tego dnia organizatorzy kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” skierują swoje działania zarówno do stomików, jak i ogółu społeczeństwa.

W czasie obchodów Dnia Stomika mieszkańcy Warszawy zostaną obdarowani różami. Kwiat ten nawiązuje do sposobu, w jaki stomicy określają miejsce wyłonienia stomii. Celem akcji jest zmniejszenie dystansu społeczeństwa do stomików, a także oswojenie opinii publicznej z powszechnienie nieznanym sposobem zwalczania raka układu pokarmowego, jakim jest wyłonienie stomii.

Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO w Polsce żyje ponad 40 tysięcy stomików. Natomiast co roku do operacji chirurgicznego połączenia pomiędzy przewodem pokarmowym a powierzchnią skóry zostaje zakwalifikowanych około 7 tysięcy Polaków. Dla znacznej większości chorych, wyłonienie stomii wiąże się z wycofaniem się z życia towarzyskiego i zawodowego, jak również zmianą planów na przyszłość.

- Stomia powinna być odbierana przez stomików jako symbol zwycięstwa. Wyłania się ją bowiem, aby zwiększyć komfort życia pacjentów, nigdy na odwrót. Jednak proces adaptacji do tak znacznych zmian jest żmudny i trudy. Akceptacja społeczeństwa jest kluczowym elementem w tym procesie. Wywołanie tej reakcji łańcuchowej możliwe jest jedynie poprzez działania informacyjne ‒ powiedział Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO.

Odpowiedzią na potrzeby stomików jest kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”. Do jej głównych zadań należy walka z wykluczeniem społecznym stomików, edukacja opinii publicznej na temat stomii oraz zmiana postaw stomików w kierunku akceptacji ich sytuacji życiowej. Kampania spotkała się z aprobatą 13 instytucji, w tym Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Klubu Koloproktologii i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

- Stomia nie powoduje ograniczeń. Można z nią prowadzić aktywne życie towarzyskie i zawodowe, zajść w ciąże, czy uprawiać sport.  Stomicy o tym wiedzą, jednak czasem, z jakiś powodów, nie dają sobie na to pozwolenia. Dlatego też warto im czasem przypomnieć i powiedzieć głośno ‒ uśmiechajcie się i korzystajcie z uroków życia ‒ powiedziała Bianca-Beata Kotoro, psychoonkolog, psycholog, psychoseksuolog, terapeuta.

Poprzez prowadzone przedsięwzięcia kampania ma zbudować zrozumienie i wsparcie społeczne dla stomików oraz pomóc w ich zaktywizowaniu. Przykładem stomika, który mimo wyłonionej stomii zdecydował się realizować swoje marzenia jest Tomasz Tobiaszewski – alpinista, który żyje ze stomią od 12 lat. Jeszcze przed zabiegiem wyłonienia stomii wspinał się na czterotysięczniki. W tym roku wyruszył na wyprawę na Khan Tengri, siedmiotysięcznik znajdujący się w centralnej części pasma górskiego Tien –Shan, na pograniczu Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu i Chin. Fotografie wykonane podczas podróży tworzą wystawę „7010 metrów marzeń”, która powstała w ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”. Wystawę od października będzie można zobaczyć w centrach onkologicznych w całej Polsce.

Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, Fundacja im. dr. Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. Partnerem medycznym jest firma Salts Polska Sp. z o.o.