Wsparcie seniorów to jeden z priorytetów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dane Eurostatu pokazują, że w 2020 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić blisko 25 procent polskiego społeczeństwa, a prognoza ludności na lata 2008–2035 opracowana przez GUS wskazuje, że najbliższe lata będą cechowały się przyrostem ludności w najstarszych grupach wieku (tzw. pokoleniu stulatków). Szacuje się, że w roku 2030 liczba osób w wieku 85 lat i więcej może sięgać prawie 800 tysięcy.

Czytaj więcej na ten temat:

Zagrożenia zdrowia publicznego: starzenie, niepełnosprawność, patologie>>>

Lekceważenie zagrożeń zdrowia publicznego jest największym zagrożeniem >>>

- Wydłużenie życia to jedno z wyzwań, z którym jako społeczeństwo musimy się zmierzyć. Z jednej strony powinniśmy chronić seniorów, ale z drugiej starać się zapewnić im różne aktywności. Musimy przede wszystkim zapobiec wykluczeniu społecznemu osób starszych - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

ASOS to jeden z programów resortu, który wpiera aktywność starszych osób. W 2014 roku ministerstwo przeznaczyło na niego 40 mln zł.

Czytaj także: MPiPS: 40 mln zł dla podmiotów działających na rzecz seniorów>>>

W sumie do 2020 roku będzie to 280 mln zł.

W 2014 roku największym zainteresowaniem cieszył się Priorytet II - Edukacja osób starszych. Najwięcej ofert złożyły organizacje z województw: mazowieckiego (410), małopolskiego (267), dolnośląskiego (243), śląskiego (200). Dofinansowanych zostało 476 ofert, co stanowi 19 procent spośród wszystkich złożonych.

W tegorocznej edycji programu ASOS złożonych zostało 2433 ofert. To wzrost o ponad 37 procent w stosunku do roku ubiegłego.
- Z roku na rok widzimy wzrost zainteresowania programem ASOS. Projekty zgłoszone w tegorocznej edycji były na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu seniorzy mogą korzystać z coraz szerszej oferty przygotowanej specjalnie dla nich - dodał minister Kosiniak-Kamysz.