Według profesora o niewłaściwym podejściu do zagadnień oświaty sanitarnej świadczy ogromna różnica w wydatkach na osobę w Polsce w stosunku do innych państw UE (26.8 USD wobec 226.6 USD w Holandii w roku 2012) w obszarze promocji zdrowia. Znaczenie ma rozłożenie odpowiedzialności za zdrowie nie tylko na zarządzających, ale i poszczególnych obywateli.

Zagrożenia te można zmniejszyć poprzez działalność edukacyjną, popularyzację studiów (ludzie wykształceni żyją dłużej, ich jakość życia jest wyższa), zmniejszenie zróżnicowania dochodów,  w Polsce jest ono większe niż w innych krajach UE (powiększające się obszary biedy stanowią wyrzut dla społeczeństwa), zmniejszenie zagrożenia z powodu chorób układu krążenia, chorób nowotworowych oraz przyczyn zewnętrznych.

Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce w populacji wieku produkcyjnego jest najwyższa wśród państw UE i wynosi 16 procent. Aktywność fizyczna Polaków jest zbyt niska. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce są jednymi z najniższych w Europie ( z coraz bardziej niekorzystnym trendem w tym zakresie). Poprawa stanu zdrowia ludności może ograniczyć zapotrzebowanie na opiekę medyczną.

Profesor Denys podkreśla, że monografia posiada przede wszystkim wartości edukacyjne, umożliwia uświadomienie obaw związanych z zagrożeniami zdrowia publicznego poprzez wskazanie dróg zmniejszenia tych zagrożeń.

- Sukces możliwy jest tylko przy zmianie polityki zdrowotnej, według powiedzenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Należy zabiegać o zwiększenie świadomości każdego obywatela na temat jego własnej odpowiedzialności za zdrowie, lepszego zrozumienia znaczenia zdrowego stylu życia, trendów rozwojowych w zakresie demografii (starzenie się społeczeństwa) oraz zagrożeń środowiskowych. Podkreślić należy wieloaspektowość podejścia do problemów zdrowia publicznego – wyjaśnia profesor Denys.

Autor poleciłby książkę menedżerom instytucji centralnych (takich jak MZ, MSW, MON), pracownikom jednostek ochrony zdrowia, zarówno państwowych, jak i prywatnych z działów zarządzania kadrami, finansami, pracownikom różnych szczebli administracji rządowej i samorządowej, nauczycielom akademickim i studentom uczelni o profilu medycznym i humanistycznym.

- Zasadnicza część funkcji systemu opieki zdrowotnej musi pozostać dobrem publicznym, odpowiedzialność za to ponosi państwo polskie – dodaje profesor.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.


Andrzej Denys - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych, nauczyciel akademicki; specjalista w zakresie mikrobiologii lekarskiej, wirusologii, zdrowia publicznego i promocji zdrowia, ponadto prowadzi wykłady z zakresu bioterroryzmu; autor i współautor wielu publikacji naukowych z tych dziedzin; wieloletni pracownik Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, współpracuje także z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.