Rzecznik przypomina w swoim wystąpieniu, że materiały dotyczące takich standardów zostały opracowane w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach projektu badawczego pod nazwą „Opracowanie standardów i metodyki profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym”. Projekt został przedstawiony do konsultacji konsultantom krajowym wybranych dziedzin medycyny oraz Polskiemu Towarzystwu Pediatrycznemu i uzyskał ich akceptację. Następnie projekt został przekazany do ministra zdrowia.

Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o poinformowanie o działaniach podjętych w celu zdrożenia wskazanych standardów oraz planowanym terminie ich zakończenia.

Zdaniem Rzecznika przyjęcie i wdrożenie  do stosowania jednolitej metodyki przeprowadzania badań profilaktycznych będzie korzystne zarówno dla oceny stanu zdrowia dzieci, jak też prowadzenia badań analizujących  ich wyniki.