Komentarz dotyczy finansowania diagnostyki in vitro w oparciu o nowe uregulowania prawne przyjęte...
05.11.2010
Komentarz poświęcony jest nowej ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. W analizie...
29.10.2010
Komentarz dotyczy miejsca zamówień publicznych w strukturze organizacyjnej zakładu opieki...
22.10.2010
Naczelna Izba Lekarska chce zakazu ogłaszania się przez wielkie prywatne lecznice na billboardach....
Prawo.pl
15.10.2010
W dniach 8-9 października w Krakowie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego -...
12.10.2010
Komentarz dotyczy przyczyn i zasad przeprowadzania wyceny przedsiębiorstw przy uwzględnieniu...
08.10.2010
Komentarz dotyczy przyczyn i zasad przeprowadzania wyceny przedsiębiorstw przy uwzględnieniu...
08.10.2010
Komentarz omawia zmianę roli pracownika zakładu opieki zdrowotnej w procesie restrukturyzacji w...
01.10.2010
W dniu 28 września br. odbyła się, organizowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,...
01.10.2010
Komentarz dotyczy problemów medycznych i konsekwencji prawnych, jakie wiążą się z identyfikacją...
Prawo.pl
24.09.2010