Jak podkreślają autorzy raportu, w 2010 r. sektor farmaceutyczny w sposób bezpośredni i pośredni...
09.09.2011
Konieczność zawierania przez apteki umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na sprzedaż leków...
07.09.2011
Ustawa o działalności leczniczej dokonała szeregu modyfikacji stanu prawnego dotyczącego spraw...
05.09.2011
Komentarz omawia rynek świadczeń medycznych w Unii Europejskiej. W opracowaniu przedstawiono...
29.08.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski