Minister Zdrowia wybrał nowego zastępcę Prezesa NFZ ds. medycznych
\\

Minister Bartosz Arłukowicz powołał Marcina Pakulskiego na stanowisko zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych.

Pakulski to absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, który w 1999 r. uzyskał specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu o specjalności zarządzanie w ochronie zdrowia na Politechnice Częstochowskiej. W 1995 r. podjął pracę w Zespole Szpitali Miejskich SPZOZ w Częstochowie, gdzie w latach 1995-2003 pracował kolejno na stanowisku młodszego asystenta i asystenta.

Następnie objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Częstochowy. Od 2004 r. pełnił funkcję dyrektora naczelnego SPZOZ w Lublińcu, a w 2007 r. został dyrektorem naczelnym SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

7 lutego 2012 roku został powołany na stanowisko p.o. dyrektora ŚOW NFZ. Jego poprzednik – Marek Szewczyk – został odwołany z tej funkcji na skutek sporu między śląskim Funduszem a 5 szpitalami z Częstochowy (w tym miejskiego, pod dyrekcją Pakulskiego), Blachowni i Myszkowa. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zgodził się na proponowaną przez częstochowskie szpitale wycenę punktu kontraktowego w wysokości 12 zł. Zmniejszył jednak szpitalom liczbę przyznanych na ten rok punktów tak, że szpitale miałyby otrzymałyby takie same pieniądze jak w poprzednim roku. To w ocenie dyrektorów zapewniłoby usługi medyczne jedynie na pół roku.

4 marca 2012 r. na stanowisko dyrektora ŚOW NFZ został powołany radny wojewódzki Zygmunt Klosa, a Pakulski został zastępcą dyrektora oddziału ds. medycznych. 17 lipca br. Klosa złożył na ręce Prezes Pachciarz rezygnację z pełnienia obowiązków, które przejął Pakulski.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 18 września 2012 r.

\
Data publikacji: 18 września 2012 r.