MZ przestrzega przed konsumpcją alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej
\\

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat związany z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.

Jak informuje Podsekretarz Stanu MZ Igor Radziewicz-Winnicki, „w związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej, którego źródłem jest sfałszowany alkohol wprowadzony do sprzedaży na terenie Czech, konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności”. Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Zdrowia zaleca zatem powstrzymanie się od konsumpcji jakiegokolwiek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Jak oświadcza MZ, w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym należy udać się do najbliższego szpitala lub wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego, gdyż jedynie podjęcie wczesnego leczenia może uchronić osoby zatrute przed poważnymi konsekwencjami.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 17 września 2012 r.

\
Data publikacji: 17 września 2012 r.