FPZ: trzeba umożliwić lekarzom na zastępstwo dostęp do recept „on line”
\\

Lekarze „na zastępstwo” także powinni mieć możliwość generowania recept w trybie „on line”. Tak uważa FPZ, której Prezes Jacek Krajewski, wystosował pismo w tej sprawie do Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz.

Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski zwrócił się do Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających natychmiastowe generowanie recept przez Oddziały Wojewódzkie NFZ również w przypadku „zastępstw lekarzy”.

Chodzi o sytuacje dotykające świadczeniodawców opieki zdrowotnej, kiedy to z różnego rodzaju przyczyn losowych konieczne jest zatrudnianie przez nich lekarzy „na zastępstwo” – zwykle krótkotrwałe, 2-3 dniowe, często niemożliwe do przewidzenia. Wówczas, zgodnie z umową zawartą z NFZ, świadczeniodawcy zobowiązani są do zgłaszania tego Dyrektorowi Oddziału NFZ za pośrednictwem serwisu internetowego. „Zastępców” należy także wyposażyć w recepty, które będą przypisane zarówno do nich, jak i do przychodni, w których będą realizować swe świadczenia, co powinno być możliwe również w trybie „on line”.

Niestety, w dużej części Oddziałów NFZ wygenerowanie recept za pośrednictwem serwisu internetowego jest możliwe dopiero po kilku godzinach, a nawet dniach, „co powoduje powstanie absurdalnej sytuacji, kiedy lekarze na zastępstwo, przyjmując chorych, nie mogą zapisywać im leków”. Jak tłumaczy w liście Jacek Krajewski, „przecież zastępcy zatrudniani są po to, by świadczeniodawcy mogli wywiązać się z zawartych umów, mających zapewnić pacjentom opiekę”.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.federacjapz.pl, stan z dnia 21 września 2012 r.

\
Data publikacji: 21 września 2012 r.