Łódzkie: nowatorski program zapobiegania depresji wśród młodzieży
\\

Po raz kolejny w roku 2014 samorząd województwa łódzkiego realizuje nowatorski w skali kraju program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży. Na ten cel samorząd województwa przekazuje 100 tysięcy złotych.

W latach 2010-2013 przebadano ogółem 1.551 dzieci. Koszt badań wyniósł 207.910 zł. U 708 osób stwierdzono wskazania do udziału w warsztatach terapeutycznych, natomiast u 330 osób zaobserwowano konieczność dalszej diagnostyki lub leczenia. Przeprowadzono 36 cykli zajęć warsztatowych, w których wzięło udział 333 dzieci.

- Program ten przynosi wymierne efekty, dlatego także w tym roku będzie realizowany. Do tej pory adresowany był do dzieci w wieku 11-13 lat z terenu województwa. W 2014 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców województwa, rozszerzyliśmy grupę adresatów o młodzież w wieku 14-17 lat – mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.Program powstał we współpracy Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszką Gmitrowicz.- Od kilku lat obserwuje się wzrost liczby młodych ludzi borykających się z różnymi zaburzeniami emocjonalnymi, które utrudniają im funkcjonowanie w społeczeństwie. Często ich problemy są niedostrzegane, nierozumiane lub błędnie interpretowane zarówno przez rodziców, nauczycieli jak i rówieśników – mówi prof. Agnieszka Gmitrowicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.Depresja jest powszechnym problemem dotykającym młodych ludzi. Badania wskazują na coraz wcześniejszy początek tej choroby. Oszacowano, iż prawie 24 procent dzieci i młodzieży doświadczy przynajmniej jednego znaczącego epizodu depresyjnego zanim osiągnie 18 rok życia. U podłoża depresji dziecięcej leżą najczęściej zmiany, problemy oraz konflikty pojawiające się w rodzinie. Ponadto przyczyną zaburzeń depresyjnych mogą być czynniki dziedziczne, trudne lub traumatyczne wydarzenia z przeszłości, choroba somatyczna, długotrwały stres czy też czynniki biologiczne. Depresja u dzieci możne kryć pod maską różnych objawów np.: bóle głowy, kończyn, brzucha, zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność), zmienność nastrojów, chroniczny smutek, poczucie osamotnienia, niekontrolowane wybuchy złości, wściekłości lub cynizm, brak lub spadek zainteresowania dotychczas absorbującymi zajęciami, nadmierne zainteresowanie tematyką śmierci, umierania (np. w literaturze, muzyce).

Program składa się z dwóch części. W ramach pierwszej przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, mający na celu wychwycenie u dzieci cech predysponujących do wystąpienia zaburzeń depresyjnych. Osoby, które wzięły udział w I etapie w przypadku wskazań mogą skorzystać z organizowanych warsztatów terapeutycznych. Zajęcia warsztatowe poruszają zagadnienia z takich obszarów jak: trening umiejętności społecznych, nazywanie i wyrażanie uczuć, techniki radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami. - Cieszymy się, że prowadzone przez nas warsztaty przynoszą wymierne efekty. Wiemy, że po nich dzieci radzą sobie lepiej z emocjami, wyrażaniem swoich potrzeb, adaptowaniem do trudnych warunków – podkreśla Katarzyna Pycio z poradni Psyche, jedna z realizatorek programu.

W tym roku w województwie łódzkim realizowane będą jeszcze trzy inne programy zdrowotne: program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym oraz program pod nazwą: „Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci”.

W sumie na realizację czterech programów profilaktycznych w 2014 roku województwo przeznacza 430 tysiące złotych, przebadanych zostanie 5400 osób. W ostatnich latach samorząd województwa łódzkiego przeznaczył na programy profilaktyczne ponad 4 mln zł, skorzystało z nich 85 tysięcy mieszkańców.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lodzkie.pl, stan z dnia 21 lutego 2014 r.

\
Data publikacji: 21 lutego 2014 r.