Studencie, skorzystaj z programu Erasmus!

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy...

07.09.2013

Wrześniowe spotkania z wykładowcami SWPS

Jaka jest rola prawnika we współczesnym świecie? Czy zwierzęta mają prawa? Czy w sieci na pewno jesteśmy anonimowi? we wrześniu kandydaci na studia prawnicze mogą wziąć udział w dyskusjach przy...

06.09.2013

Konferencja o problemach nauki i szkolnictwa wyższego

Wydarzenia

W dniach 16-17 września odbędzie się w Toruniu II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Jej organizacją zajmują się samorządy doktorantów i studentów...

06.09.2013

Czas na składnie wniosków o stypendium rektora

Studenci już powinni składać podania o przyznanie świadczenia za wyniki w nauce. Na niektórych uczelniach termin na złożenie podania o to świadczenie upływa już pod koniec września. We wniosku, poza...

06.09.2013

Brak staży dla młodszych studentów

Przeciętny student z Wielkiej Brytanii już w pierwszym semestrze rozpoczyna poszukiwania stażu, który kontynuuje sukcesywnie przez następne lata. Pracodawcy w Polsce twierdzą, że studenci poniżej...

06.09.2013

KUL walczy z kryzysem finansowym

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II szuka recepty na kryzys finansowy uczelni. Od początku roku umów o pracę nie przedłużono już 52 pracownikom KUL. Wiadomo, że zwolnień będzie więcej. KUL...

06.09.2013

"Lex przed Aplikacją” – przygotuj się i zdaj

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze zbliżają się wielkimi krokami. Jak poradzić sobie z ogromem materiału i dostać się na upragnioną aplikację? Lex przed Aplikacją pomoże poradzić sobie z tymi...

05.09.2013

Kolegia nauczycielskie współpracują z uczelniami

Kolegia nauczycielskie ratują się przed likwidacją dzięki współpracy z uczelniami. Niektóre zakłady kształcenia pedagogów starają się o połączenie ze szkołą wyższą. Resort nauki wyraża na to zgodę.

05.09.2013

HFPC: ostatni miesiąc wakacyjnych praktyk

Rozpoczął się ostatni miesiąc tegorocznej edycji praktyk wakacyjnych w dziale prawnym Fundacji. We wrześniu praktyki odbędzie ośmiu praktykantów studentów i absolwentów prawa z uczelni polskich i...

05.09.2013

AIESEC Rzeszów - organizacja która rozwija

AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, która umożliwia młodym ludziom odkrycie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących ich zagadnień, po to by w przyszłości mogli wywierać wpływ na...

04.09.2013

Milion euro do zdobycia na finansowanie biznesu!

Wydarzenia

Młodzi polscy przedsiębiorcy mogą spróbować swoich sił w konkursie znanym jako Meet the Dragons. Jest o co walczyć, gdyż zwycięzca otrzyma finansowanie na własny biznes w wysokości od 100 tys. do 1...

04.09.2013

MNiSW chce zbierać informacje o studentach

MNiSW proponuje, aby szkoły wyższe przesyłały do nich kolejne informacje o studentach oraz składały dodatkowe oświadczenia potwierdzające prawdziwość przekazanych informacji. Resort nauki tłumaczy,...

04.09.2013

Staże w Radzie Europy

Oferta staży skierowana jest do osób,które zainteresowane są zdobyciem praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania i organizacji Rady Europy. Rada Europy (Council of Europe) corocznie organizuje...

03.09.2013

UOKiK: regulamin lubelskiej uczelni niezgodny z prawem

Poprawka egzaminu dyplomowego 300 zł, komisyjny 100 zł, wysłanie wezwania do zapłaty 20 zł. To niektóre z opłat pobieranych niezgodnie z prawem od studentów Wyższej Szkoły Nauk Społecznych (WSNS) w...

02.09.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski