Uczelnie uważają, że mogą żądać opłaty nie tylko za egzaminy dyplomowe, ale także poprawkowe i komisyjne. Zdaniem ich przedstawicieli obowiązują obecnie przepisy przejściowe, które umożliwiają wprowadzenie opłat dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2012/2013.

Innego zdania jest ministerstwo nauki i Parlament Studentów, który pomaga studentom w sporach z uczelniami. „Napisaliśmy pięć pozwów, z tego jeden został już złożony do sądu, na razie nie zdradzamy, kogo dotyczy”, powiedziała Dominika Kita, przewodnicząca Parlamentu Studentów RP. Jej zdaniem pieniądze można odzyskać występując z pozwem do sądu.

Więcej w Rzeczpospolitej, 27 sierpnia 2012 r.