W mentalności Polaków, rozwój i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, to obok pracy priorytet. Jak wynika z tegorocznych badań GUS, zajmujemy drugie miejsce na świecie pod względem chęci studiowania. Lepsi są od nas jedynie Australijczycy. I choć w przypadku ludzi młodych pęd po wiedzę jest zrozumiały, cieszy fakt, że na studia – głównie zaoczne i podyplomowe – wybiera się coraz więcej osób w wieku średnim... A to oznacza, że uczelnie muszą dostosowywać się do stylu życia swoich studentów.

Interdyscyplinarnie przez internet

Żyjemy intensywniej niż jeszcze przed 10 laty. Praca, rodzina, dodatkowe kursy i zajęcia sportowe. Nie dziwi więc fakt, że jeśli decydujemy się na podjęcie studiów, szukamy takich opcji, które pozwolą nam pogodzić wszystkie obowiązki. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydają się być studia w trybie on– line. Do tego uwagę warto zwrócić na proponowane kierunki. Najchętniej wybierane są te o charakterze interdyscyplinarnym, jak np. prawo. Posiadając wiedzę w zakresie przepisów prawnych oraz doświadczenie w rozstrzyganiu sporów, co więcej – ich unikaniu – nasze szanse na dobrą pracę wyraźnie wzrastają.

Intensywnie znaczy efektywniej

Jednym z uczelnianych faworytów w dziedzinie e – learningu w Polsce jest Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z Warszawy. Co ją wyróżnia? Wygodny tryb distance learning wzbogacono o koncepcję studiów 3,5 – letnich. Uczelnia bazuje na 3 – semestralnej organizacji roku akademickiego, dzięki której studenci są w stanie zdobyć tytuł magistra prawa o 1,5 roku szybciej niż ich koledzy studiujący w innych placówkach. Idea ta opiera się na zintensyfikowaniu nauki, a nie – jak się może początkowo wydawać – na jej skróceniu. Rezygnując z długich wakacji można szybciej zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Co ważne, tylko 40 proc. ogólnej liczby godzin zajęć odbywa się w siedzibie uczelni w Warszawie, lub Londynie dla osób studiujących w Zamiejscowym Wydziale Prawa. To ułatwia studia, ponieważ czas poświęcony na dojazdy można wykorzystać właśnie na edukację. Pozostałe 60 proc. liczby godzin dydaktycznych realizowane jest poza uczelnią w trybie samodzielnej nauki pod kierunkiem profesora z danej dziedziny oraz tutora, czyli swojego opiekuna.

Uczelnia bez granic

Bazując na programach e – learningu studenci są w stanie uczyć się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczestniczyć w wykładach siedząc w domu w wygodnym fotelu lub spędzając weekend poza miejscem zamieszkania. Wszystkie materiały dydaktyczne są stale dostępne w wersji elektronicznej na platformie internetowej EWSPA. To oznacza, że jeśli ktoś wysłuchał wykładu jedynie przez 30 min., następnego dnia może bez ograniczeń zapoznać się z jego dalszą częścią. Jeśli pojawiają się jakieś pytania każdy student może na bieżąco kontaktować się ze swoim tutorem, który kieruje jego rozwojem naukowo – dydaktycznym. Metody edukacji on – line są szczególnie przyjazne osobom pracującym za granicą Polski lub odbywającym częste podróże. Zajęcia stacjonarne w ich przypadku byłby niemożliwe. Tymczasem dostosowując tok studiów do swojego trybu życia mogą uzupełnić swoje wykształcenie.

Warto pamiętać, że edukacja uzupełniająca uznawana jest obecnie za jeden z kluczowych czynników wpływających na wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczeństwa. To właśnie dlatego większość pracodawców zwraca szczególną uwagę na dodatkowe kwalifikacje swoich pracowników. Dzięki wygodnym formom studiowania jesteśmy w stanie szybko i efektywnie wzmocnić swój status na runku pracy.

Materiał prasowy Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji