MNiSW: ruszają sejmowe prace nad nowelizacjami ustaw

Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wyzwań rynku pracy, wsparcie uczelni w okresie niżu demograficznego oraz priorytet finansowy dla infrastruktury badawczej o strategicznym znaczeniu dla...

05.02.2014

MNiSW chce wspierać młodych w zawodowym starcie

Minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska wystosowała list do rektorów, organizacji studenckich, pracodawców i przedsiębiorców. MNiSW wspólnie z nimi wypracuje korzystne dla absolwentów oraz...

05.02.2014

Kredyt studencki nie spełnia swojej roli

Do 15 lutego 2014 r. banki poinformują studentów, czy przyznają im pożyczki. Młodzi ludzie powinni jednak dobrze się zastanowić przed podpisaniem umowy. Jak twierdzą eksperci - kredyt studencki ani...

04.02.2014

XVII Ogólnopolski Konkurs na Glosę

Wydarzenia

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej...

03.02.2014

Wyższe stypendia dla niepełnosprawnych i ubogich

Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury i rozwoju ustaliły, że w ramach Programu Erasmus+ osoby w trudnej sytuacji materialnej będą otrzymywały wyższą pomoc materialną. Wysokość...

03.02.2014

Belgia: w pożarze akademika zginęła Polka

W belgijskim Louvain zginęły dwie studentki. Jednak z nich to z pochodzenia Polka, druga - Łotyszka. Obie miały też obywatelstwo irlandzkie. 19-latka z Mszany Dolnej studiowała w Irlandii. Do...

03.02.2014

Ogólnopolski Konkurs "Mistrzowie Mediacji"

Wydarzenia

Wizją Konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie...

03.02.2014

Erasmus Plus zastąpił popularne inicjatywy uczelniane

Erasmus Plus zastąpił od 1 stycznia siedem popularnych inicjatyw szkolnych i uczelnianych, m.in. popularną wymianę studentów Erasmus. Erasmus kojarzył się do tej pory tylko ze szkolnictwem wyższym i...

03.02.2014

Konkurs na pomysł - dołącz do grona wynalazców!

Wydarzenia

Konkurs skierowany jest głównie do studentów oraz łączy w sobie możliwość rozwinięcia talentów i okazję do uzyskania praw w zakresie własności intelektualnej. Organizatorzy chcą Was zainspirować do...

31.01.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski