Dziennikarze Rzeczpospolitej porównali polskie wydziały prawa pod kątem ich potencjału naukowego, jakości kształcenia i współpracy z zagranicą. Jak podkreślają autorzy rankingu celowo pominięto tradycję i słowną renomę i skoncentrowano się głównie na aktualnych osiągnięciach.

Pierwsze miejsce zdobył Uniwersytet Warszawski, zaraz z zanim – z jednym punktem straty – uplasował się Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet w Białymstoku, który wygrał ubiegłoroczny ranking, w tym roku zajął trzecie miejsce. 
 
Potencjał naukowy i jakość kształcenia jest najwyższa na Uniwersytecie Warszawskim. Najlepiej z zagranicznymi partnerami radzi sobie Uniwersytet Jagielloński. 
 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego była najlepszą prywatną uczelnią. W rankingu ogólnym zajęła 10. pozycję. Jedną pozycję niżej uplasowała się warszawska Akademia Leona Koźmińskiego. 
 
W rankingu wzięło udział 20 z 35 szkół wyższych prowadzących studia na kierunku prawo. Obecnie studentów tego kierunku jest w Polsce 47 tys., z czego 25 tys. na studiach dziennych.